נגישות בעיר שלי

הודעה בדבר מקום ציבורי עיריית באקה אלגרביה שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998
בתוקף סמכותה של עיריית באקה אלגרביה לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח- 1998 (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:

(1) אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג’ לחוק:
(א) רשימת מבנים קיימים: 

#שם המבנהשם הישוב והרחוב ראה הערה 1מספר ביתX מרכז מבנה גוש ראה הערה 4Y מרכז מבנה חלקה ראה הערה 4השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנהדרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בוהתאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית ראה הערה 3מקור החובה של הבעלות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)מועד ההנגשה ראה הערה 5
1פסגהבאקה אלגרבייה8765/40203413.6703142.6קבלת קהלקיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישהלא נדרשבעלותלא נדרש
2היכל תרבות (תאטרון)באקה אלגרבייה8773/45202891702234קבלת קהלקיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישהלא נדרשבעלותלא נדרש
3בית גיל הזהבבאקה אלגרבייה8758/81204453.5702978.6קבלת קהלנדרש חניית נכים + נדרש + שירותים+ קיים דרך גישה נגישהחלופה חנייה בכביש+ שירותים בסיסיים קיימים צריכים שיפורים בעלותמרץ-23
4מבנה עירייה ראשיבאקה אלגרבייה8750/25204724.2702553.5קבלת קהלנדרש מעלית+ קיים שירותים נגישים +קיימת דרך גישה נגישהניתן שירות בקומה ראשונהבעלותמרץ-27
5מועדון נוערבאקה אלגרבייה8750/21204691.7702533.3קבלת קהלקיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישהלא נדרשבעלותלא נדרש
6מחלקת גביהבאקה אלגרבייה8750/25204722.6702553.5קבלת קהלקיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישהלא נדרשבעלותלא נדרש
7מחלקת הנדסהבאקה אלגרבייה8750/21204700702506.3קבלת קהלנדרש שירותים נגישים + נדרש מעלית +נדרש פיר מעלית +קיים חניית נכים ניתן שירות בלשכת ראש העירבעלותמרץ-27
8מחלקת רווחה באקה אלגרבייה8750/21204696.4702501.1קבלת קהלקיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישהלא נדרשבעלותלא נדרש
9מחלקת תברואהבאקה אלגרבייה8750/21204706.8702535.3קבלת קהלקיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישהלא נדרשבעלותלא נדרש
10מתנסבאקה אלגרבייה8758/81204439.5702975.1קבלת קהלקיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישהלא נדרשבעלותלא נדרש
11רב תכליתי ואדי אלכרובהבאקה אלגרבייה8760/30203998.3703957.1קבלת קהלדרוש מעלית , קיים פיר , קיימת חנייה , קיים שירותים נגישיםניתן שירות בקומת קרקעבעלותמרץ-27
12פלניטריוםבאקה אלגרבייה8761/11204153.67027930קבלת קהלקיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישהלא נדרשבעלותלא נדרש
13תפוח פייסבאקה אלגרבייה8780/7204677.7701510.2קבלת קהלקיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישהלא נדרשבעלותלא נדרש
14תחנת אם וילדבאקה אלגרבייה8776/2203727.1701916.2קבלת קהלדרוש חנייה חניה בכבישבעלותלא נדרש
15תחנת אם וילדבאקה אלגרבייה8761/11204148.4702909.5קבלת קהלקיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישהלא נדרשבעלותלא נדרש
16תחנת אם וילדבאקה אלגרבייה8765/40203457.5703158.9קבלת קהלדרוש שירותים +קיימת חניה +קיימת דרך גישהאפשרות ללכת לתחנת אם וילד שהיא נגישה בעלותמרץ-25
17תחנת אם וילדבאקה אלגרבייה8752/26204842.9702731.2קבלת קהלדרוש דרך גישה + דרוש שירותים +קיימת חניה אפשרות ללכת לתחנת אם וילד שהיא נגישה בעלותמרץ-25
18ספרייה -אלחוארזמיבאקה אלגרבייה8760/76+76203572.4703919.2קבלת קהלקיימת חנייה נגישה + קיים שירותים נגישים+דרך גישה נגישהלא נדרשבעלותלא נדרש
19ספרייה - ישנהבאקה אלגרבייה8761/11204158.4702844.5קבלת קהלדרוש חניה + דרוש שירותים נגישים+דרוש דרך גישהניתן שירות בספריה אחרתבעלותמרץ-26
20מבנה פסיכולגיםבאקה אלגרבייה8758/82204385.1702952.9קבלת קהלדרוש חניה + דרוש שירותים נגישים+דרוש דרך גישה+פיר מעלית+מעליתנותנים שירות בקומת קרקע קיימים שירותים נגישים במרפאה סמוך למבנה מפעילהמרץ-25

ס”ח התשנ”ח, עמ’ 152; התשפ”ב, עמ’ 61.

(ב) רשימת מקומות שאינם בניין:

מס' סידורישם המקוםשם הישוב והרחובמספר ביתX מרכז מקוםY מרכז מקוםסוג המקום שאינו בנייןדרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בוהתאמות נגישות חלופיות להנגשה זמניתמקור החובה של הבעלות להנגשת המקום (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)מועד ההנגשה
1מגרש סינטטיבאקה אלגרבייה8780/18204829.1701393.5מגרש ספורטקיימת דרך גישה נגישה +קיימת חנייה נגישהלא נדרשבעלותלא נדרש
2פארק צפוניבאקה אלגרבייה8768/10+1203160703885.6גן ציבוריקיימת דרך גישה נגישה +קיימת חנייה נגישהלא נדרשבעלותלא נדרש
3פארק דרומיבאקה אלגרבייה8778/25+24204814701578.2גן ציבוריקיימת דרך גישה נגישה +קיימת חנייה נגישהלא נדרשבעלותלא נדרש
4משחקיהבאקה אלגרבייה8753/30204814.1703191גן משחקיםנדרש דרך גישה +נדרש חניית נכים חניה בכביש דרך גישה שילוט למלווהבעלותמרץ-23
5מגרש כדורגלבאקה אלגרבייה8760/72203351.3703843.7מגרש ספורטנדרש דרך גישה +נדרש חניית נכים חניה במגרש ליד + כניסה אחוריתבעלותמרץ-23
6מגרש כדורגלבאקה אלגרבייה8778/19204587.5701540.9מגרש ספורטקיימת דרך גישה נגישה +קיימת חנייה נגישהלא נדרשבעלותלא נדרש
7מגרש כדורגלבאקה אלגרבייה8753/32+31204843.3703298.8מגרש ספורטנדרש דרך גישה +נדרש חניית נכים חניה במגרש ליד + כניסה אחוריתבעלותמרץ-23
8אולם ספורט - ישןבאקה אלגרבייה8780/7204671.7701370.7מגרש ספורטנדרש חניית נכים + נדרש שירותי נכים+דרוש דרך גישה חניה במגרש ליד + כניסה אחורית בעלותמרץ-24
9איצטדיון באקה אלגרבייה8781/9204962.1701375.3מגרש ספורטנדרש חניית נכים + נדרש שירותי נכים + נדרש דרך גישה( רמפה ) חניה במגרש ליד + כניסה אחוריתבעלותמרץ-24
10מגרש הזהבבאקה אלגרבייה8753/15204989.8703484.7מגרש ספורטקיימת דרך גישה נגישה +קיימת חנייה נגישהלא נדרשבעלותלא נדרש
11מגרש אטלטיקהבאקה אלגרבייה8780/18204887.8701407.7מגרש ספורטקיימת דרך גישה נגישה +קיימת חנייה נגישהלא נדרשבעלותלא נדרש

מקלטים: בעמודה השמאלית בטבלת המבנים יש לרשום הביטוי “תקין(*)” ולהוסיף את ההערה:
(*) : זהו מקלט קיים, הפטור מדרך נגישה משום שקיים בו הפרש גובה של מעל 1.5 מ’ ואשר מסיבה הנדסית לא ניתן להתקין בו כבש.

  • אני, מר ‘ ראיד דקה ראש עיריית באקה אלגרביה מצהיר בזאת כי עיריית באקה, הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב- 25% מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה עד ליום ט’ בניסן התשפ”ג (31 במרס 2023), לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לחוק, תקציב בסכום של ₪ 100,000 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.

___ ב________ התש_____ __________________(חתימה)
(___ ב________ ____20) [שם מלא של המתקין] [התפקיד שמכוחו מתקין]
(חמ 6366-3)
א. “זוהי התכנית המוצעת והיא נתונה לשינויים על פי שיקול הדעת של הבעלות ובתנאי שהבעלות עמדה בדרישות החוק לביצוע של 25% מסך ההנגשה הנדרשת בשנה החולפת, תוך מתן עדיפות לביצוע התאמות נגישות במקומות מהסוגים הבאים: מקום שאינו בניין, אולמות תרבות וספורט, בריכות, מקומות בהם ניתנים שירותי רווחה, מסגרות חינוך בלתי פורמלי ומרכזים קהילתיים.

טופס לדיווח נגישות והצהרת ראש הרשות

ربما تكون مهتما؟

الشبكات الاجتماعية

تعال وتابعنا على الشبكات المختلفة

رؤية المدينة

يسعدنا أن نقدم لكم رؤية المدينة وخططها التنموية

التقارير والمعلومات

لعرض التقارير الحالية ومنطقة المعلومات

هل لى أن أساعدك?

0
    0
    סל קניות
    סל הקניות ריק