קרנות ומילגות

 • בשנת 2018 עיריית באקה אל גרבייה תעסוק רבות במימוש תקציבי התוכנית הממשלתית לפיתוח רשויות המיעוטים (תוכנית 922). במסגרת תוכנית זו, העירייה תוציא לפועל מספר פרויקטים כלכליים משמעותיים בעלי פוטנציאל ממשי להגדלת הכנסות העירייה ומצבה הכלכלי הכולל. פרויקטים כגון שדרוג צירים מסחריים, שדרוג האצטדיון העירוני, התייעלות אנרגטית, הקמת פינת חי והקמת פלנטריום.
 • כמו כן, בשנת 2018 עיריית באקה אל גרבייה מתכוונת לממש תקציבים המיועדים לפיתוח ארגוני. גם תקציבים אלו מקורם בתוכנית 922. במסגרת תהליך הפיתוח הארגוני, הרשות מתכוונת, בין השאר, לבנות חזון, מבנה ארגוני עדכני, הגדרות תפקידים, תוכניות עבודה מקושרות תקציב, גיבוש עובדים, שיפור עבודת המחלקות השונות ומעל הכל שיפור השירות לתושב. תהליך הפיתוח הארגוני אמור ללוות את העירייה במשך 3 השנים הקרובות ולשפר ברמה משמעותית את העירייה כארגון חדשני, יעיל ואפקטיבי.
 • עוד בשנת 2018, העירייה מתכוונת לבצע מיקוד מאמץ הן בתחומי ההנדסה והן בתחומי השפ”ע על כל הכרוך בכך: ריבוד ופריצת כבישים, בניית, שיפוץ ותחזוקה ראויה למבני חינוך וציבור, קידום בניית שכונות חדשות ושצ”פים, שדרוג הרחוב הראשי ורחובות נוספים, שיפור רמת הניקיון בעיר, שיפור רמת הגינון, קידום נושאי איכות הסביבה והגברת מודעות התושבים לשמירה על הסביבה.
 • גם בשנת 2018 עיריית באקה אל גרבייה תשים דגש על שיפור רמת ההישגים החינוכיים של התלמידים, צמצום פערים בין תלמידים חזקים לחלשים, הכנסת תוכניות מיוחדות וחדשניות למערכת ושיפור משמעותי של האקלים החינוכי. העירייה תמשיך לקדם את נושאי התיירות, קשרי החוץ, דוברות ושיפור תדמיתה של העיר כלפי חוץ כמו גם חיזוק תחושת הגאווה המקומית והשייכות של בני ובנות העיר. 

תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית:

 • תקציב העירייה לשנת 2017 מפורסם באתר העירייה. ברגע שיאושר במשרד הפנים תקציב העירייה לשנת 2018 הוא יפורסם גם כן. 
 • רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנה החולפת – לא פורסמו חוברות ועלונים בשנה החולפת.
 • פירוט המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות לפיהן פועלת הרשות: לשכת מנכ”ל העירייה בימים א’ עד ה’ בין השעות 8:00 עד 15:00.

קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית 

 • העירייה הקצתה עבור שנת הלימודים 2016-2017:
 • סה”כ 264,000 ₪ עבור 132 מלגות לסטודנטים. סכום לכל מלגה כ-2000 ₪. 
 • העירייה הקצתה עבור שנת הלימודים 2017-2018 סה”כ כ-260,000 ₪ השתתפות הרשות, השתתפות כוללת של השותפים כמיליון ₪ עבור 100 מלגות. 
 • סכום המלגות 10,000 ₪ עבור כל מלגה מחולק לפי הפירוט הבא: 5000 ₪ השתתפות הרשות עבור 40 מלגות והשתתפות של מפעל הפיס 5000 ₪. 
 • 1000 ₪ השתתפות הרשות עבור 60 מלגות ועוד השתתפות של פר”ח 4000 ₪ ו-5000 ₪ השתתפות של מפעל הפיס.

תמיכה שנתנה הרשות למוסדות ציבור בשנה החולפת, שם המוסד והיקף התמיכה שניתנה בשנת 2016: 

 • מועדון ספורט באקה – 100,000 ₪ 
 • עמותת אהלי באקה לקידום הספורט – 200,000 ₪ 
 • עמותת אלופא ואל אמל- 47,000 ₪ 
 • גמעיית ית’רב אלכירייה – 50,000 ₪ 

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
  0
  סל קניות
  סל הקניות ריק