הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס’:354-1275080 שם התכנית:מתחם משולב למגורים ומסחר – בכניסה הדרומית באקה

23/06/2024

חוק התכנון ובניה, התשכ”ה – 1965

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס’:354-1275080

שם התכנית:מתחם משולב למגורים ומסחר – בכניסה הדרומית באקה

גרסת התכנית: הוראות –  18 תשריט –  11

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה – 1965 (להלן: “החוק”), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עירון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס’: 354-1275080

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:

סוג היחס מספר התכנית
שינוי ענ/ 125
כפיפות ענ/ מק/ 710

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

ישוב: באקה אל גרבייה  .

מערבית לכביש ראשי 574 , כניסה דרומית לישוב באקה

קואורדינטה X: 204713

קואורדינטה Y: 701157

גושים וחלקות:

מוסדר:

גוש: 8772 חלקי חלקות: 29.

גוש: 8780 חלקות במלואן: 8, 9, 10, 11, 12.

גוש: 8780 חלקי חלקות: 6, 13.

מטרת התכנית:

הקמת מתחם למסחר ומגורים בשכונה הדרומית של באקה אלגרביה  שתשרת גם הישוב באקה והישובים בסביבה הקרובה.

עיקרי הוראות התכנית:

א. שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מסחרי ומגורים , דרכים ושטחים לצרכי ציבור.

ב. איחוד וחלוקה מחדש.

ג. קביעת הוראות  וזכויות בניה .

ד. יצירת בסיס חוקי לרישוי בניינים קיימים.

ה.  הפרשת שטחים לצורכי ציבור .

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית באתר מידע תכנוני של מינהל התכנון בכתובת https://mavat.iplan.gov.il, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי”ם 15 חיפה 33095 טלפון: 074-7697275  ובמשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה עירון, עארה  ערערה 30025 טלפון:04-6351789 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל מעוניין בקרקע הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ימים מפרסום ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים, לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, עם העתק למשרדי הוועדה המקומית.

התנגדות לוועדה המחוזית תוגש באמצעות טופס הגשת התנגדויות באתר מידע תכנוני של מינהל התכנון בכתובת https://mavat.iplan.gov.il  או בכתב למשרדי הוועדה.

בהתאם לסעיף 103 (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ”ט – 1989.

רות שורץ חנוך

יו”ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

מחוז חיפה

3013- ( 260AD )  3005388170

לצפיה בתכנית לחץ כאן

قانون التخطيط والبناء-1965

لواء: حيفا، منطقة تخطيط محليّة: وادي عارة

إعلان حول إيداع خارطة تفصيليّة محليّة رقم: 354-1275080

اسم الخارطة: منطقة مشتركة للسكن والتجارة-في المدخل الجنوبي لباقة الغربيّة

صيغة الخارطة: تعليمات- 18 تخطيط – 11

 

 

يتم الإعلان هنا، وفقًا لبند 89 لقانون التخطيط والبناء، 1965 (هنا: “القانون”)، بأنّه في مكاتب اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء في لواء حيفا وفي مكاتب اللجنة المحليّة للتخطيط والبناء وادي عارة، تم إيداع خارطة تفصيليّة محليّة رقم: 354-1275080.

دمج وتقسيم: دمج و/أو تقسيم بدون موافقة كافّة أصحاب الأراضي في كافّة مساحة الخارطة/ في قسم من مساحة الخارطة

رخص بناء وتصاريح: خارطة وفقها يمكن إصدار رخص بناء وتصاريح.

تتطرّق للخرائط التالية:

نوع العلاقة                               رقم الخارطة

تبديل                                      ع ن/ 125

تبعيّة                                     ع ن/ م ق/ 710

 

المساحات التي تشملها الخارطة ومكانها:

بلدة: باقة الغربيّة.

غرب الشارع الرئيسي 574، المدخل الجنوبي لمدينة باقة الغربيّة

احداثيّات X: 204713

احداثيّات Y: 701157

أحواض وقسائم:

مرتّب:

حوض: 8772 قسائم جزئيّة: 29.

حوض: 8780 قسائم كاملة: 8, 9, 10, 11, 12.

حوض: 8780 قسائم جزئيّة: 6, 13.

 

الهدف من الخارطة:

إقامة منطقة للتجارة والسكن في الحي الجنوبي في باقة الغربيّة والتي ستخدم مدينة باقة الغربيّة والقرى في المحيط القريب.

تعليمات الخارطة الأساسيّة:

 • تغيير تخصيص الأرض الزراعيّة لمنطقة تجاريّة وسكن، طرق ومساحات لصالح الجمهور.
 • دمج وتقسيم من جديد.
 • تحديد تعليمان وحقوق البناء.
 • بناء قاعدة قانونيّة لترخيص المباني القائمة.
 • تخصيص مساحات لاحتياجات الجمهور.

 

كل شخص معتي له الحق بمعاينة الخارطة في موقع معلومات التخطيط لإدارة التخطيط عبر الرابط https://mavat.iplan.gov.il، في مكاتب اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء لواء حيفا، شارع بال يام 15 حيفا، 33095 هاتف: 074-7697275 وفي مكاتب اللجنة المحليّة للتخطيط والبناء وادي عارة، عارة عرعرة 30025 טלפון:04-6351789 في الأيّام والساعات التي تكون المكاتب فيها مفتوحة لاستقبال الجمهور.

كل شخص معني في الأراضي في الخارطة يرى بنفسه قد تضرّر من الخارطة، من حقّه تقديم اعتراضه خلال شهرين من وقت نشر هذا الإعلان، من آخر إعلان في الصحف، للّجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء، مع نسخة لمكاتب اللجنة المحليّة.

الاعتراض للّجة اللوائية يقدّم بواسطة نموذج تقديم اعتراض في موقع معلومات التخطيط لإدارة التخطيط عبر الرابط: https://mavat.iplan.gov.il  أو كتابيّا لمكاتب اللجنة.

وفقًا لبند 103 (أ) للقانون، الاعتراضات على الخارطة لا تقبل ولا يتم نقاشها إلّا إذا تم تقديمها كتابيّا بشكل تفصيلي مع شرح وإرفاق تصريح يؤكّد صحّة الحقائق التي يستند عليها ووفقًا لقوانين التنظيم والبناء (نظم إجراءات الاعتراضات للخارطة، صلاحيّات المحقّق ونظم عمله)، 1989.

 

 

روت شفارتش حانوخ

رئيسة اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء

لواء حيفا

 

 

ربما تكون مهتما؟

الشبكات الاجتماعية

تعال وتابعنا على الشبكات المختلفة

رؤية المدينة

يسعدنا أن نقدم لكم رؤية المدينة وخططها التنموية

التقارير والمعلومات

لعرض التقارير الحالية ومنطقة المعلومات

هل لى أن أساعدك?

0
  0
  סל קניות
  סל הקניות ריק