הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס’:354-0720953

19/08/2022

שם התכנית: מובלעות ואדי אלח’רובי   – צפון באקה – מאמץ ממוקד       

גרסת התכנית: הוראות –43 תשריט – 43

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה –   1965 (להלן: “החוק”), כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עירון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס’ : 354-0720953

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:

סוג היחס                        מספר התכנית

החלפה                           ענ/ 125

החלפה                           ענ/ 546

החלפה                           354-0579599

החלפה                           ענ/ במ/ 358

כפיפות                            תממ/ 6

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

תכנית זו נמצאת בתחום שיפוט עיריית באקה אלגרביה בצד הצפוני של העיר. שכונת המגורים המוצעת בתכנית זו נקראת ואדי אלח’רובה.  התכנית גובלת את תוכנית ען\במ\358 מצד הדרומי וכביש הטבעת המוצע בתכנית הכוללנית מצד צפוני. כביש אלח’רובה הקיים שברוחב 18 מטרים הינו דרך ראשית שחוצה את השכונה ומהווה כעורק חשוב למערכת התחבורה.

קואורדינטה X : 203757

קואורדינטה Y : 704030  

גושים וחלקות:

מוסדר:

גוש 8713 חלקי חלקות: 4, 12, 13.

גוש: 8757 חלקי חלקות : 2, 3, 4, 5, 46.

גוש: 8758 חלקי חלקות:  1, 90.

גוש : 8760 חלקות במלואן: 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 63, 64, 65, 97.

גוש: 8760 חלקי חלקות: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 44, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 66, 69, 74, 77, 82, 83, 84, 92, 93, 95.

מטרת התכנית:

השלמה תכנוניות למובלעת חקלאית בצפון העיר באקה אל ג’רביה התחומה בין תוכניות מאושרות לבין דרך ואדי אלח’רובה.

לחץ כאן לקריאת כל ההודעה

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
    0
    סל קניות
    סל הקניות ריק