הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס’:354-0791665

19/08/2022

שם התכנית:באקה אלגרבייה-שכונה צפון מזרחית

חוק התכנון ובניה, התשכ”ה – 1965

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: עירון

גרסת התכנית: הוראות – 37 תשריט – 22

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה – 1965 , בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס’: 354-0791665

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:

סוג היחס                                  מספר התכנית

שינוי                                         ג/ 400

ללא שינוי                                  ענ/ במ/ 358

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

ישוב: באקה אל גרבייה רחוב:

שכונה צפון מזרחית-באקה אלגרבייה

גושים וחלקות:

מוסדר:

גוש 8756 חלקי חלקות: 1, 7, 56.

גוש: 8757 חלקות במלואן: 29, 30.

גוש: 8757 חלקי חלקות: 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 46.

לצפייה בהודעה לחץ כאן

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
    0
    סל קניות
    סל הקניות ריק