חופש המידע

حرية المعلومة – חופש המידע​ שמות בעלי תפקידים בכירים העומדים בראש האגפים, מחלקות ויחידות סמך רשימת חברי המועצה תיאור תחומי האחריות של הרשות סקירת עיקרי פעילות הרשות בשנה החולפת קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית מידע על התאמות נגישות שבוצעו ופרטי רכז הנגישות פרויקטים שבוצעו בשנים 2016-2017 תנאים ודרישות בעניין רישוי עסקים מידע באשר למועצת תלמידים […]

גביה וארנונה

צווי ארנונה לצפייה וחיפוש צווי מיסים ודברי הסבר נא ללחוץ כאן מתן תמיכות לצפייה בנושא מתן תמיכות נא ללחוץ כאן כללים לגביית חובות (סעיף 330ב לפקודת העיריות) לצפייה בנושא כללים לגביית חובות נא ללחוץ כאן מידע על הנחות מסמכים לצורך בקשת הנחה בארנונה בשנה השוטפת למלא את הטופס הנדרש, כולל מס’ משלם נכס ושם מלא.

חוקי עזר

המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בחוקי העזר של הרשות: חוקי העזר של הרשות – כלל חוקי העזר מפורסמים באתר העירייה. לשכת מנכ”ל העירייה בימים א’ עד ה’ בין השעות 8:00 עד 15:00. חוקי העזר שלנו

0
    0
    סל קניות
    סל הקניות ריק