ישיבה מס' 6/2021 פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות עם יועצים (לפי חוזר מנכ"ל 8/2016, על תיקוניו)

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?