תג: עברית

מכרז להקמה מבנה רב תכליתי בעיר באקה אל גרביה

מכרז מסגרת לקבלת הצעות מחיר למתן שרותי ניקיון וטיאוט ידני לקבלן של רחובות ושטחים ציבורים בתחום העיר באקה

קול קורא/ מכרז אספקת שירותי ניהול תכניות מפורטות ושירותי יועץ נלווים

הארכה נוספת מס’ 2 – מכרז מסגרת מכרז מסגרת למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון למחזור

מכרז מסגרת פומבי לתחזוקה ושיפוץ מבני ציבור וחינוך בעיר באקה אלגרבייה

הארכה עבור מכרז שימוש והפעלת קיוסק בבית ספר אבן סינא בבאקה אלגרבייה

​​מכרז מסגרת להפקת דברי דפוס עבור עיריית באקה אל גרביה

קול קורא – התקשרות לביצוע מיזם משותף לביטחון תזונתי

מכרז מסגרת להפקת דברי דפוס עבור עיריית באקה אל גרביה

מכרז להקמת מגרש דשא סינטטי לקהילה – שחבק בעיר באקה אלגרבייה.

מכרז למתן שירותי תכנון פיתוח כבישים ותשתיות – כביש רחוב מס’ 5 (קטע ברח’ ביר בורין),4 (קטע ברחוב אבו-נאר) ו- 10 (קטע ברחוב ואדי אלח’רובה) בבאקה אלגרבייה

מכרז מסגרת למתן שירותי ניקיון וטיאוט ידני קבלני של רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?