קול קורא והודעה על כוונה להתקשרות בפטור ממכרז

ועדת המכרזים של עיריית באקה אלג’רבייה בישיבתה מיום 23.12.2021 אישרה התקשרות עם מכון דוידסון לחינוך מדעי בפטור ממכרז כספק יחיד לפי תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ”ח – 1987. בכוונת עיריית באקה אלגרבייה לקנות שירות הפעלת תכנית חונכות סטודנטים במסגרת מיזם משותף עם ארגון פר”ח – מכון דוידסון, כאשר במסגרת המיזם בשנת הלימודים יממן ארגון פר”ח […]

نداء وإعلان عن الاتّصال بمسار الاعفاء من الخروج لمناقصة

صادقت لجنة المناقصات في بلديّة باقة الغربيّة في جلستها التي أقيمت يوم 23.12.2021 على الاتصال مع مركز دفيدسون للتربية العلمية من خلال مسار اعفاء من الخروج لمناقصة بحكم كونها مزوّد وحيد وفق البند 3 (4) لقوانين البلديّات (مناقصات) للعام 1987. تعزم بلديّة باقة الغربيّة الحصول على خدمات تفعيل برنامج مرافقة وإرشاد طلاب ضمن مبادرة مشتركة […]

עיריית באקה אלגרבייה מודיעה בזה על הארכת מועד ההגשה עד ליום 19.01.2022

         בשעה 12:00 בצהריים עבור המכרזים כלהלן: עיריית באקה אלג’רבייה  מודיעה בזה על הארכת מועד ההגשה עד  ליום 19.01.2022   בשעה 12:00 בצהריים עבור המכרזים כלהלן: מכרז מס’  68/2021        מנהל תוכנית 360 מעלות  מכרז מס’ 54/2021         תברואן רישוי עסקים  מכרז מס’  44/2021        עורך דין וסגן יועמ”ש לעניינים אזרחיים     מסירת ההצעות מסירה ידנית באגף משאבי העירייה. […]

تمديد موعد تقديم العروض للمناقاقصات:44/2021+54+68

  بلدية باقة الغربية تعلن عن تمديد موعد تقديم العروض حتى يوم 19.01.2022.   الساعة 12:00   للمناقصات: מכרז מס’  68/2021     مدير برنامج º360–البرنامج الوطني للأطفال والشباب في خطر فيباقة الغربية وجت מכרז מס’ 54/2021      مُركّز مجال الصحّة والبيئة في قسم ترخيص المصالح التجاريّة מכרז מס’  44/2021    محامي ونائب المستشار القضائي للأمور المدنيّة في بلديّة باقة […]

מתן תמיכות לשנת 2022

ניתנת בזאת הודעה לציבור, בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות הציבור על ידי הרשויות המקומיות, שפורסם בחוזר מנכ”ל משרד הפנים (4/2006) בדבר הגשת בקשות לתמיכות לשנת תקציב 2022. בהתאם לנוהל רשאים להגיש בקשות “מוסד ציבורי” או “מוסד” שאינו מוסד ממוסדות המדינה או הרשות, הפועל למטרה של חינוך, תרבות, דת, רווחה, ספורט או מטרה דומה ושלא למטרה של […]

​بلديّة باقة الغربيّة: تقديم طلبات الهبات لميزانيّة 2022

نعلن بهذا للجمهور، وفقًا لبند إجراءات دعم المؤسسات العامة من قبل السلطات المحليّة، المنشور في تعميم المدير العام لوزارة الداخلية (4/2006) بشأن تقديم طلبات الهبات لميزانيّة 2022. وفقًا لبند الإجراء، يسمح بتقديم طلبات “المؤسسة العامة” أو “مؤسسّة” التي ليست مؤسسة تابعة للدولة أو السلطة، التي تعمل لأهداف التعليم أو الثقافة أو الدين أو الرفاهية أو […]

הארכה 2 למכרז מס’ 63/2021

עיריית באקה אל גרבייה  מודיעה בזה על הארכת מועד ההגשה עד  ליום 16.12.2021 בשעה 12:00 בצהריים עבור המכרזים כלהלן: מכרז מס’  63/2021 מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור. מסירת ההצעות מסירה ידנית באגף משאבי העירייה. הנתונים המלאים והמחייבים ניתן לעיין בהם באתר העירייה www.baqa.co.il.

تمديد رقم 2 لموعد تقديم مناقصة رقم : 63/2021

بلدية باقة الغربية تعلن عن تمديد موعد تقديم العروض حتى يوم 16.12.2021الساعة 12:00 للمناقصات: مناقصة رقم 63/2021 مراقب السلطة المحلية ومسؤول شكاوى الجمهور تقديم العروض باليد في قسم الموارد البشرية. التفاصيل الكاملة والملزمة للمناقصات يمكن الإطلاع عليها في الموقع www.baqa.co.il. مع الاحترامرائد دقهرئيس البلدية

עיריית באקה אל גרבייה – הודעה על הארכת מועד הגשה למכרז פומבי מספר 50/2021

עיריית באקה אל גרבייה מודיעה בזה על הארכת ההגשה למכרז מספר 50/2021 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה עד תאריך : 07/12/2021 שעה 13:00 . למען הסר ספק הצגת האיכות תיערך באותו יום החל משעה 12:00 כפי נקבע ע”י העירייה

افتتاح المتنزّه البلديّ بحلّته الجديدة

أعادت بلديّة باقة الغربيّة اليوم الأربعاء افتتاح المتنزّه البلديّ، ذلك بعد ترميمات واسعة فيه شملت تظليل ساحة اللعب، تهيئة لأصحاب الاحتياجات الخاصّة، إضافة ألعاب جديدة للأجيال المختلفة، تغيير أرضيّة اللعب، كما ترميم المراحيض. بهذه الترميمات عملت بلديّة باقة الغربيّة على توفير أجواء مُمتعة وآمنة في ذات الوقت لأبنائنا ومستخدمي المتنزّه.

بلدية باقة الغربية تعلن عن تمديد موعد تقديم العروض حتى يوم 16.11.2021الساعة 12:00 للمناقصات:

מכרז מס’ 52/2021 مدير برنامج º360-البرنامج الوطني للأطفال والشباب في خطر فيباقة الغربية وجت מכרז מס’ 54/2021 مُركّز مجال الصحّة والبيئة في قسم ترخيص المصالح التجاريّة מכרז מס’ 57/2021 مدعي بلديتقديم العروض باليد في قسم الموارد البشرية. التفاصيل الكاملة والملزمة للمناقصات يمكن الإطلاع عليها في الموقع www.baqa.co.il עיריית באקה אלג’רבייה מודיעה בזה על הארכת מועד […]