שינוי במועדי ישיבות ההבהרות/מפגש מציעים, בעניין שלושת המכרזים

הודעת הבהרה עיריית באקה אלגרבייה מודיעה בזאת כי חל שינוי במועדי ישיבות ההבהרות/מפגש מציעים, בעניין שלושת המכרזים שלהלן: מכרז מס’ 9/2018 – מכרז למתן שירותי תכנון להקמת פלנטריום בעיר באקה אלגרבייה: מפגש מציעים יתקיים ביום רביעי 16/5/2018 בשעה 10:00 במשרד מהנדס העירייה. מכרז מס’ 10/2018 – מכרז למתן שירותי תכנון לתוספת בניה במגרש הכדורגל בעיר […]

עיריית באקה אלגרבייה הודעת הבהרה

עיריית באקה אלגרבייה הודעת הבהרה    עיריית באקה אלגרבייה מודיעה בזאת על הארכת מועד ההגשה למכרזים הבאים:   מכרז מס’ 9/2018 – מכרז למתן שירותי תכנון להקמת פלנטריום בעיר באקה אלגרבייה.מכרז מס’ 10/2018 – מכרז למתן שירותי תכנון לתוספת בניה במגרש הכדורגל בעיר באקה אלגרבייה.מכרז מס’ 11/2018 –מכרז למתן שירותי תכנון להקמת משק חי בעיר […]

بلدية باقة الغربية تعلن بهذا عن تغيير في مواعيد لقاءات التوضيح/ لقاء مقدمي العروض بخصوص ثلاث مناقصات التالية:

עיריית באקה אלגרבייה הודעת הבהרה עיריית באקה אלגרבייה מודיעה בזאת על הארכת מועד ההגשה למכרזים הבאים: מכרז מס’ 9/2018 – מכרז למתן שירותי תכנון להקמת פלנטריום בעיר באקה אלגרבייה. מכרז מס’ 10/2018 – מכרז למתן שירותי תכנון לתוספת בניה במגרש הכדורגל בעיר באקה אלגרבייה. מכרז מס’ 11/2018 –מכרז למתן שירותי תכנון להקמת משק חי בעיר […]