תכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלות לשנת 2021

13/03/2021
תכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלות לשנת 2021
א. פרטים מנהליים

(1) שם הארגון: _עיריית באקה אלגרבייה 

(2) מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם: נמוכה
(3) מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים):  35
(4)פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:
שם מלא: __עפאף חרזאללה   תפקיד: סמנכ”ל ומנהלת מש”א 
כתובת מייל: __afafha@baqa.co.il ___  טלפון: _0542031148
ב. סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2020
במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת לקידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית.
(1)ייעוד משרות
(משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית)
יעד ביצוע
מספר המשרות הייעודיות שתוכנן לאייש בשנה החולפת (בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת):  
______3 _____
מספר משרות כולל שהארגון פרסם  בשנה החולפת: __41_
כמה מתוכן משרות ייעודיות?   3
מספר המשרות הייעודיות שאוישו: _2
פירוט המשרות שאוישו ע”י אדם עם מוגבלות:
 המשרה:___מדריכה בחינוך המיוחד____ איוש: כן
 עוזרת גננת . אויש : כן 
(2)משרות שאוישו בהעדפה מתקנת
(העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי 
כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים)
מספר המשרות שאוישו בהעדפה מתקנת: ____2____
(3) קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון
מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת:   _____/______
(4) האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)?  לא
(5) פירוט הגורמים שאליהם נעשו פניות לצורך איתור מועמדים עם מוגבלות משמעותית:
אחראי קידום העסקת אנשים עם מוגבלות במתנ”ס 
 עמותת תעסוקה שווה 
6) התאמות בתעסוקה שניתנו למועמד או לעובד (בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיוצ”ב): 
לבקשת עובדת עם מוגבלות פיזית _ נבחר אשכול גנים עם שטח רחב מסביב וסביבה מונגשת במיוחד לרבות חניה מתאימה .
(7) פעולות נוספות שנעשו בארגון: (הדרכות עובדים, מפגשי הנהלה, פרויקטים מיוחדים וכיוצ”ב)
א. התקיימו מספר ישיבות בהנהלת העירייה על מנת להציף הנושא וחשיבותו עם נציגי עמותת תעסוקה שווה
ב. ממונה על העסקת אנשים עם מוגבלות נרשם להשתלמות שנתית רחבה ומקיפה בנושא על מנת לקדם אותו בשנת 2021.
ג. שיתוף פעולה וקשר שוטף בין הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות עם נציגי תעסוקה שווה לתכנון פעילויות משותפות למען קידום הנושא וחשיפתו מול מחלקות העירייה .
 פירוט הלקחים שהופקו (שימור-שיפור-שינוי):עקב השינויים שנוצרו בעקבות התפשטות נגיף הקורונה  ואילוצי קליטת עובדים בשנת הקורונה 2020 לא היה שינוי בלקחים שתוכננו לשנת 2020 ועל כן נשארו אותם לקחים לשנת 2021: 
– בנית מנגנון תיעוד בכל הקשור למועמדים עם מוגבלות אשר ניגשים לוועדת מכרזים לבחירת עובדים.
– ייעוד של משרות לאנשים עם מוגבלות בתוך מצבת העובדים לשנת 2021 .
– הייתה פניה  לגורמים המקצועיים שיעזרו באיתור והפניית אנשים עם מוגבלות  
– פורסמה תוכנית לשנת 2020 באתר העירוני שעשתה חשיפה לנושא וחשיבותו בקרב התושבים.
ג. תכנית שנתית מפורטת לשנת 2021 
 (1) ייעוד מישרות
מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 2020: 35
מספר המשרות הייעודיות המתוכננות: 3
היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: %_9
פירוט המשרות הייעודיות (ככל שידוע): 
_עו”ס , מורים, סייעות/ מלווים / פקידות __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(2) מעסיק שלא עמד עמידה מלאה ביעד מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה או/ו בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. 
נא פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנחייה זו .
 ___ הדרכות וועדות מכרזים _
___ הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת 
הדרכת מנהלי המחלקות וחשיפת הנושא בקרב המנהלים על מנת לעודד קליטת אנשים עם מוגבלות _______________________________________________________________________
(3) פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו או/ו בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית – יש להיעזר ברשימה המופיעה באתר הנציבות, ניתן להסתייע במרכזי ‘תעסוקה שווה’
תעסוקה שווה
אגף הרווחה בעירייה 
מרכזי ריאן 
 

מתנ”ס באקה

(4) פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון
1) הממונה על תעסוקת עובדים בעלי מוגבלויות יפרסם בקרב עובדי העירייה את האפשרות לפנות אליו לצורך מיצוי זכויות ו/או בקשת התאמת תעסוקתו בעירייה.
2) תיערך חשיבה מסודרת לאיתור תפקידים בהם ניתן לגייס בעלי מוגבלויות.
3) הממונה על תעסוקת עובדים בעלי מוגבלויות ייפגש עם מנהלים בארגון העומדים בפני מכרזים לקליטת כ”א, ויבנה ביחד איתם את תנאי התפקיד כך שגם בעלי מוגבלויות יוכלו להתמודד על התפקיד.
4) פנייה לגופי סיוע להשמת בעלי מוגבלויות.
5) המשך בנית מנגנון תיעוד בכל בקשור למועמדים עם מוגבלות אשר ניגשים לועדת מכרזים לבחירת עובדים.
6) ייעוד של משרות לאנשים עם מוגבלות בתוך מצבת העובדים לשנת 2021 .
7) הדרכות שונות למנהלי מחלקות וחשיפת הנושא בכל הזדמנות באמצעות זימון מרצה אורח בתחום קידום העסקת אנשים עם מוגבלות.
8) הצפת סיפורי הצלחה לאנשים עם מוגבלות מתוך הארגון שהצליחו להשתלב טוב שנתרמו וגם תרמו למחלקות שלהם.
 
ישיבת הנהלה בה הוצגה התכנית ואושרה, התקיימה בתאריך:8.2.2021
 
​חתימת מנכ”ל העירייה :   רו”ח שאדי דרויש

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
    0
    סל קניות
    סל הקניות ריק