קריאה להגשת בקשות לכהונה כנציג/ת, ציבור בוועדת הבחינה לפי תקנות העיריות, התש”ם – 1979

28/01/2020

קריאה להגשת בקשות לכהונה כנציג/ת, ציבור בוועדת הבחינה

לפי תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התש”ם – 1979

עיריית באקה אלגרבייה פונה בזאת לציבור הרחב (מתושבי העיר

באקה אלגרבייה) המעוניין להיכלל בוועדת הבחינה לקבלת עובדים כנציג/ת ציבור על מנת שיגיש בקשה לכך. מדובר בין היתר בתחומים הבאים: 

חינוך, רווחה ועבודה סוציאלית, הנדסה, משפטים, תברואה וסביבה, מינהל, ספורט, בריאות, פסיכולוגים.
 
על המבקש לעמוד בדרישות שלהלן: 
 
1. אינו חבר מועצת העיריה או עובד עיריה.
2. אינו פושט רגל ו/או לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כנציג ציבור.
3. לא הופיע ברשימת המועמדים למועצת הרשות באף אחת מן הרשימות בבחירות האחרונות.
4. לא שימש כפעיל מפלגתי במערכת הבחירות האחרונות שנערכה ברשות ואינו רשום כחבר במרכז מפלגה שהתמודדה בבחירות האחרונות ברשות.
5. אין מניעה מבחינת כללי מניעת ניגוד העניינים או מניעה אחרת להשתתפותו של נציג הציבור בוועדה.
6. השכלתו שווה לפחות להשכלה הנדרשת במכרז.
7. הינו אחד מאלה:
א. בעל ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות בתחום המקצועי הרחב של התפקיד.
ב. בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול משאבי אנוש או מיון עובדים.
ג. בעל ניסיון פיקודי של שלוש שנים לפחות בכוחות הביטחון.
 
את הבקשה יש להגיש על גבי טופס מיוחד; ניתן לפנות בדוא”ל למנכ”ל העיריה בכתובת שלהלן, ולבקש לקבל את הטופס: shady@baqa.co.il.
ניתן להגיש בקשות בשלב הראשון עד ליום 14/02/2020 עד השעה 15:00. ככל שיהיה צורך תודיע העיריה על הארכת המועד בהתאם.
ההגשה תהיה באופן אישי לידי מנכ”ל העיריה במשרדו בבניין העיריה; ניתן גם לשלוח את הטופס חתום ומאושר בדוא”ל למנכ”ל העיריה בכתובת לעיל.
 
 
בכבוד רב
​    ראיד דקה
ראש העיריה

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
    0
    סל קניות
    סל הקניות ריק