פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות 1.2021 מיום 15.02.2021

23/02/2021

ישיבה מס’ 1/2021

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות

(לפי חוזר מנכ”ל 8/2016, על תיקוניו)

 
ועדת ההתקשרויות המקצועית בהרכבה לפי חוזר מנכ”ל משרד הפנים 8/2016 (ותיקון בחוזר מנכ”ל משרד הפנים 5/2017) התכנסה בלשכת מנכ”ל העיריה לישיבה מס’ 1/2021, בתאריך 15.2.2021, יום שני, בשעה 14:00:

משתתפים חברי הוועדה:

1. רו”ח שאדי דרויש, מנכ”ל העיריה, יו”ר הוועדה.
2. עו”ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה.
3. רו”ח עפיף אבו-מוך, גזבר העיריה.

על סדר יום הישיבה:

1. דיון בבקשת הלשכה המשפטית בעיריה לאישור פנייה לקבלת הצעות מחיר בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), לפי נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים ו/או יחסי אמון מיוחדים.

מהות הבקשה:

בקשה לאישור פניה לקבלת הצעות מחיר לצורכי עריכת חוו”ד רפואית ע”י מומחה בתחום האורטופדיה.
גב’ ראודה אבו-שאח הגישה נגד העיריה תביעת פיצויים בגין נזק גוף שנגרם לה לטענתה באירוע מיום 7.12.2019 (ת”א 68284-11-20, שלום ת”א).
התובעת הגישה חוו”ד רפואית לפיה נקבעו לה 10% נכות בגין “קשיון לא נוח באצבע V והגבלת תנועות קשה וכף יד לא פונקציונאלית עם השפעה על כושר הפעולה באופן קשה” – כלשון האורטופד מטעם התובעת.
לצורכי הגנת העיריה, במיוחד לאחר שהמבטחת מטעם העיריה הסירה אחריות בטיפול בתביעה בגלל סכום השתתפות  עצמית גבוה, העיריה חייבת להגיש חוו”ד רפואית נגדית (חוו”ד אורתופד מומחה).

דיון והחלטה:

הוועדה, לאחר שעיינה בבקשה שהוגשה בפניה, ובחוו”ד יועמ”ש העיריה, מסכימה כי בנסיבות הענין ולאור מהות ואופי וסוג העבודה הנדרשת, יש צורך ביחסי אמון מיוחדים בין העיריה לבין המומחה הרפואי מטעמה, ואף לטעמה נדרשים ידע ומומחיות מיוחדים.
למעשה מדובר בעבודה שלב לבה ייעוץ של איש אמון, וזאת כחלק בלתי נפרד ממתן חוו”ד מומחה רפואית מטעם העירייה.
מדובר בעבודה שדורשת יחסי אמון מיוחדים כאשר לעיריה אין המומחיות והכלים לבדוק אמיתות ונכונות חוו”ד המומחה מטעמה, וכאשר העיריה חייבת לסמוך על המומחה מטעמה שהוא יעשה כל אשר לאל ידו כדי לתת חוו”ד מיטבית לטובת העיריה, תוך ניצול מקסימלי של כישוריו ומומחיותו. חלק מהותי מהעבודה הנו התרשמותו האישית של המומחה ורצונו להגן על העיריה. הקביעה אם מדובר בהגבלה בתנועות ומידת ההגבלה ותיפקודתיותה תלויה מאוד במומחה, ומכאן גם סיבה ספציפית לצורך באימון מיוחד עם המומחה.
אורתופדיה הוא תחום מומחיות ברפואה המנצל שיטות ניתוח ושיטות רפואיות אחרות כדי לשנות את מראהו ותיפקודו של הגוף האנושי. טיפולים הנתנים במסגרת זו כוללים גם הליכים שמטרתם שיקומיים שמטרתם שיפור התפקוד הגופני. הערכת הפגם האורתופדי ומשמעויותיו תלויה במידה ניכרת גם בגישתו של המומחה ובמידת האהדה לצד שהוא מייצג.
בנסיבות הענין ולאור אופי ומהות העבודה הנדרשת, אין מנוס מהנחה מצד העיריה לפיה המומחה ינהג בצורה המיטבית ביותר לצורך הגנה על האינטרסים של העיריה תוך הפעלת מלוא הכישורים והידע המקצועיים הנדרשים בדגש על נטיה לטובת העיריה ונטיה להתעמת לטובת העיריה זה ענין של אימון אישי.
בניגוד לעד רגיל שעדותו ככלל מתמקדת בעובדות, המומחה בתחום האורטופדי יברר העובדות הרלוונטיות בתחום עבור העיריה, ויעסוק במשמעותן, ולענין זה קיים צורך ביחסי אמון מיוחדים בהם העיריה תסמוך בעיניים עצומות על המומחה מטעמה שידע ללכת על הצד המטיב עם העיריה, תוך הפעלת מלוא כישוריו המקצועיים והמיוחדים.
ייעוץ בעניין רפואי, בטבעו ובמהותו, דורש אימון אישי (וידע ומומחיות מיוחדים במקרה כמו זה שבפנינו).
הוועדה מציעה לקיים ישיבה בענין למנהלי המחלקות כדי להביא בפניהם את נוהל ההתקשרויות והסבר לדרך לפעול על פיו.
תנאי סף: 

ותק של 6 שנים לפחות.

 
מדד בחירה: 
לפי מחיר (ללא צורך בראיונות ו/או מינוי ועדת משנה).
 
פניה לפחות ל- 5 מבין המומחים להלן.
 
רשימת היועצים: בהעדר רשימת יועצים למומחים מאושרת תחום ע”י העיריה, ובהעדר רשימה משותפת מאושרת אחרת, ולאחר שהוועדה שקלה את הצורך בהקמת רשימה והגיעה למסקנה כי בשלב זה אין טעם להקמת רשימה בתחום זה (הדבר ישקל  בעתיד), הועדה מחליטה כי הפניה תהיה למומחים לארבעה מומחים לבין הבאים:
 
1. ד”ר מרדכי קליגמן.
2. ד”ר עמית קדמי.
3. ד”ר ירון סלע.
4. ד”ר תמיר פריטש.
5. פרופ’ שלום שטהל.
6. פרופ’ חיים צינמן.
7. ד”ר סמיון קרסניאנסקי.
8. ד”ר אילן ענר.
9.  פרופ’ יורם פולמן.
 
אופן קבלת הצעות המחיר: הפניה למומחים תבוצע באמצעות וע”י יועמ”ש העיריה ישירות. 
הצעות המחיר יוגשו עד ולא יאוחר מיום 10.3.2021, שעה 15:00.
בתום המועד האמור, יועמ”ש העיריה יעביר ההצעות שיוגשו להחלטת הועדה/לדיון בוועדה.
 
גזבר העיריה: מאשר קיומו של כיסוי תקציבי כדין להוצאה.
 
פרסום: החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של העיריה בתוך 15 ימי עבודה מהיום (באחריות מנכ”ל העיריה). 
 
ולראיה באנו על החתום:
 
________________ __________________  __________________
         רו”ח עפיף אבו-מוך                        רו”ח שאדי דרויש                           חוסאם אבו-פול, עו”ד
             גזבר העיריה                                מנכ”ל העיריה                             היועץ המשפטי לעיריה
 
  • פרוטוקול חתום :

 
 

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
    0
    סל קניות
    סל הקניות ריק