מכרז פומבי מס’ 13/2018 גזבר הרשות המקומית

20/03/2018
 • מספר המשרה: 13/2018
 • תאריך פרסום המשרה: 20/03/2018
 • תאריך אחרון להגשת מועמדות: 15/04/2018
 • אחוז משרה: 100%
 • דרוג שכר: העסקה עפ”י חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

המודעה הינה בלשון זכר אך הינה מיועדת לגברים ונשים כאחדתואר התפקיד: גזבר הרשות המקומית

תיאור התפקיד:
 • אחריות להכנת התקציב של הרשות הרגיל והתקציב הבלתי רגיל של הרשות המקומית ומעקב אחר ניצול התקציב המאושר לכל יחידה.
 • אחריות לגביית המיסים ברשות המקומית (ארנונה, מים, ביוב, אשפתונים וכו’).
 • אחריות לביצוע חיובי המיסים בהתאם לחיוב המיסים השנתי, כפי שהוחלט במועצת הרשות המקומית.
 • אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של הרשות המקומית בספרים הראשיים/רישום וניהול בספרי העזר והתאמתם לספר הראשי.
 • אחריות לקביעת התנאים הכספיים לביצוע ההתקשרויות של הרשות המקומית ולמדיניות התשלומים.
 • אחריות להכנת תזרים מזומנים של הרשות המקומית בהתאם לשיקול של כדאיות כלכלית.
 • ניהול צוות עובדים.

כפיפות ארגונית:

מנכ”ל העירייה / ראש העיר

דרישות התפקיד:

השכלה:

בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית, מינהל ציבורי ו/או הנדסת תעשייה וניהול.
או
בעל תואר אקדמי אחר, שסיים את קורס הגזברים ברשויות המקומיות בהצלחה וזכאי לקבל תעודה על כך.

ניסיון תעסוקתי:

לפחות 7 שנות ניסיון תעסוקתי (בהתאם לחוזר מנכ”ל 4/2011) , בתחום הכספים והגזברות (כגון ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשבות שכר, ניהול גביה, הכנת דו”חות כספיים וכדומה).

ניסיון ניהולי:

לפחות 4 שנות ניסיון ניהולי ( הכוונה לניסיון בניהול כללי, ניהול מו”מ, בנייה וניהול תקציב, הנחייה והובלה של צוות עובדים (באופן ישיר או עקיף) בהיקף משמעותי המונה 5 עובדים לפחות.

ניסיון ניהולי חלופי:

7 שנות ניסיון של עבודה ברשות מקומית בתפקיד מקצועי עצמאי ברמת מנהל מחלקה ומעלה (בהתאם לרמת הרשות בחוברת מסלולי הקידום). יובהר כי שנות הניסיון שתילקחנה בחשבון הינן רק שנות עבודתו של המועמד בתפקיד ברמת מנהל מחלקה ומעלה ולא כל שנות עבודתו ברשות המקומית.
מובן, כי דרישה חלופית זו היא בנוסף לדרישת הניסיון התעסוקתי וההשכלה, כאמור לעיל.

מועמד שנבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשות מקומית במשך שנתיים לפחות, יחויב להשתתף בקורס גזברים ברשויות המקומיות בתוך שנתיים מיום תחילת עבודתו כגזבר ברשות המקומית.
סיום בהצלחה של קורס הגזברים מהווה תנאי לקידום שכר העובד עפ”י חוזה הבכירים. תנאי זה נוסף לתנאים הקיימים ומפורטים בחוזר המנכ”ל 1/2011.

תכונות אישיות:

אמינות ומהימנות אישית, יוזמה ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע, עירנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, יכולת קבלת החלטות, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובע”פ, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, סמכותיות.

מצב תפקיד:

התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה.

דרישות ייחודיות לתפקיד:

עבודה בשעות בלתי שגרתיות, ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים, הכרת פקודת העיריות, הכרת התכ”מ , תקשי”ר, וכל נוהל ותקנה הקשורות בניהול כספי הרשות המקומית.

הגשת מועמדות:

על המועמדים במכרזים למלא טופס בקשה למשרה פנויה, טופס חשש לניגוד עניינים, טופס הצהרה על קרבה משפחתית , במידה ויש למועמד כלשהו עבר פלילי , יש לקבל התייחסות היועמ”ש של הרשות ליכולתו לשמש בתפקיד.

הנחיות כלליות:

על המעוניינים להגיש את המסמכים הרלוונטיים בצירוף שאלון אישי / בקשה למשרה פנויה
את הטפסים ניתן לקבל באתר העירייה www.baqa.co.il( טפסים).
יש לשים את המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה.

לוח הזמנים:
יש למסור את הטפסים עד ליום 15.4.2018 בשעה 12:00 בצהרים בלשכת מנכ”ל העירייה.

בכבוד רב,
עו”ד מורסי אבו מוך
ראש העיר

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
  0
  סל קניות
  סל הקניות ריק