הכרזה על משרות מורים בהיקפים מלאים וחלקיים

02/06/2021
עיריית באקה אלג’רבייה
מכריזה בזה על משרות מורים בהיקפים מלאים וחלקיים ולפי תשלום שעתי
לשעות ביצוע בפועל בתוכניות תומכות שונות בבתי הספר המקיפים שבבעלות עיריית באקה אלגרבייה במקצועות  לפי הפירוט להלן:
 • ערבית
 • עברית 
 • מתימטיקה 
 • אנגלית
 • ביולוגיה
 • כימיה
 • פיסיקה
 • חינוך גופני
 • היסטוריה
 • אזרחות
 • ייעוץ חינוכי
 • מדעי המחשב
 • אלקטרוניקה
 
שם המשרה:
משרות מורי תיכונים    
 
תאריך אחרון להגשת מועמדות :
17.6.2021 בשעה 12:00 
 
אחוז משרה:
היקפים משתנים לפי תקן ביה”ס והצורך
 
דרישות המשרה:
 
השכלה:  
 
– לבעלי תואר שני במקצוע הרלוונטי
– תעודת הוראה במקצוע הרלוונטי 
– רישיון עיסוק בהוראה 
 
ניסיון מקצועי:
 
ניסיון בהגשה למבחני הבגרות במקצוע הרלוונטי
 
הגשת מועמדות : 
 
על המועמדים במכרזים למלא טופס בקשה למשרה פנויה , במידה ויש למועמד כלשהו עבר פלילי , יש לקבל התייחסות היועמ”ש של הרשות ליכולתו
לשמש בתפקיד . במידה ואחד קרוב משפחה בהגדרתו בחוק , יש להעביר ההכרעה לוועדת הרשות ע”פ סעיף 174 א’ לפקודת העיריות.
המועמד יצרף לבקשתו אישור מרשם פלילי, שאלון איתור חשש לניגוד עניינים וכן הצהרת העדר קרבה משפחתית, אישור המשטרה לפי החוק למניעת
העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים.
 
הנחיות כלליות:
 
א. על המעוניינים להגיש את המסמכים הרלוונטיים בצירוף שאלון אישי / בקשה למשרה פנויה והצהרה על קרבה משפחתית ושאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים.
ב. את הטפסים והפרטים המלאים והמחייבים למכרזים ניתן לקבל באתר העירייה https://www.baqa.co.il/
( טפסים). 
ג. המודעה הינה בלשון זכר אך הינה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
ד. אין העירייה מחויבת בהעסקה עפ”י מודעה זו .
 
לוח הזמנים : 
 • יש למסור את הטפסים עד ליום 17.06.2021  בשעה 12:00 בצהרים באגף משאבי אנוש העירייה.
 • מסירת המסמכים למועמדות תהיה כלהלן:
 • פקס: 077-5558292
 • ​דואר אלקטרוני: lena@baqa.co.il

                                  בכבוד רב,                        

         ראיד דקה – ראש העיר

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
  0
  סל קניות
  סל הקניות ריק