הודעה על כוונה להתקשר בהסכם ללא מכרז לתכנון מגרש דשא סינטיטי

08/01/2019

בעיריה פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים

והסכם זה  לא יחייב את העיריה אלא לאחר צירוף

חתימת החשב המלווה בצד חתימת מורשי החתימה

של העיריה וחותמת העיריה

עיריית באקה אלגרבייה

​​​הודעה על כוונה להתקשר בהסכם ללא מכרז 

לפי תקנה 22(ח) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ”ח – 1987

 • ​עיריית באקה אלגרבייה מודיעה בזאת, כי בהתאם להחלטת מועצת העיריה בישיבתה מיום 7.1.2019, בכוונת העיריה להתקשר בהסכם לתכנון מלא ושלם של מגרש דשא סינטטי לקהילה, וזאת ללא מכרז לפי תקנה 22(ח) שבנדון, והכל בהתאם לתנאי ודרישות חוברת מכרז (מכרז שני שנכשל).
 • העיריה מזמינה כל אדם ו/או גוף המעונין בביצוע העבודה לפנות לעיריה בהצעה עד לתאריך 15.1.2019, שעה 15:00. כל פניה לאחר מועד זה לא תתקבל.
 • ​כל המעונין יוכל לעיין בתנאים הנדרשים בתיאום עם מנכ”ל העיריה (נייד: 050-3000436) ו/או מהנדס העיריה (נייד: 050-9800223).
 
 • את הפניה / ההצעה יש להעביר בכתב בלבד, במסירה ידנית לידי מנכ”ל העיריה ו/או בדוא”ל shady@baqa.co.il.
 • ​לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של המציע ושאר תיעוד נדרש להוכחת עמידתו בתנאים ובדרישות.
 • העיריה הקימה צוות לניהול מו”מ עם פונים/מציעים בהתאם.
 
העיריה אינה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו, גם לא עם המציע הזול ביותר ואינה מתחייבת להמשיך בהליך זה ושומרת לעצמה מלוא הזכויות בענין. כל התקשרות עתידית כפופה גם לאישור מועצת העיריה.
 
בכבוד רב
עו”ד מורסי אבו-מוך
ראש העיריה
 

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
  0
  סל קניות
  סל הקניות ריק