הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס’ 354-1003193 שם התכנית: שכונת ח’לת זיתא-באקה אלגרבייה

12/12/2023

גרסת התכנית: הוראות- 29 תשריט- 19

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה- 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס’: 354-1003193.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:

סוג היחס                                מספר התכנית

שינוי                                       354-0775726

שינוי                                       354-0579599

שינוי                                       ענ/במ/360

שינוי                                       ענ/125

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

ישוב: ג’ת רחוב:.

ישוב: באקה אלגרבייה רחוב:.

באקה אלגרבייה-שכונת ח’לת זיתא

גושים וחלקות:

מוסדר:

גוש: 8763 חלקות במלואן: 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

גוש: 8763 חלקי חלקות: 19, 20, 25, 29, 30, 38, 43, 44, 45, 48, 56, 61.

גוש: 8764 חלקי חלקות: 39, 40, 41, 42.

גוש: 8774 חלקות במלואן: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68.

גוש: 8774 חלקי חלקות: 5, 6, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 67.

גוש: 8775 חלקי חלקות: 16, 17, 18, 19, 20, 82.

גוש: 8776 חלקי חלקות: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 36, 37.

גוש: 8810 חלקי חלקות: 22, 67, 68, 69, 72.

קאורדינציות X: 203800

קאורדינציות Y: 702250

מטרת התכנית:

הסדרת בנייה במובלעת חקלאית וציפוף הבינוי בשטחי המגורים העוטפים אותה

עיקרי הוראות התכנית:

1. יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים קיימים בתחום התוכנית.

2. התוויית מערך דרכים ומתן פתרונות נגישות.

3. הקצאת שטחים לשימושים ציבוריים.

4. הגדלת זכויות בניה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 19/05/2023 ובילקוט הפרסומים  11351, התשפג, עמוד  6244, בתאריך 17/05/2023.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי”ם 15 חיפה 33095 טלפון: 074-7697275 ובמשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה עירון, עארה  ערערה 30025 טלפון:04-6351789, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. ובאתר האינטרנט https://mavat.iplan.gov.il.

רות שורץ

יו”ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה

מחוז חיפה

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
    0
    סל קניות
    סל הקניות ריק