הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים לעירייה

22/09/2019

מנהל הבחירות לעיריית באקה אל גרבייה

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים לעיריית באקה אל גרבייה 

א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה

בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו ב ביום ג’ כ”ח בחשון התש”פ (26 בנובמבר 2019), מספר חברי המועצה
  העומדים לבחירה הוא 15.

ב. המועד והמקום להגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד

הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן: 
• יום רביעי, כ”ד בתשרי התש”פ (23 באוקטובר 2019), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה”צ; 
• יום חמישי, כ”ה בתשרי התש”פ  (24 באוקטובר 2019), בין השעות 15:00 אחה”צ עד השעה 21:00 בערב.
 
הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.
את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרד מנהל הבחירות שבבניין העירייה בכתובת : 
רחוב סלאח אלדין מס’ 10, בניין העירייה קומה 2.
 

ג. חוברות הגשת מועמדות

הצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות  כפי שנקבע  בתקנות. 
 
חוברות אלה ניתן  להשיג:
במשרד רכז ומזכיר הבחירות בעירייה, מר מוחמד חואגה , בימים א’-ה’ בין השעות 9:00-12:00.
 
הוראות בנוגע להגשת  הצעות מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל הבחירות : ב- 20.10.2019 בשעה 17:00 בבניין העירייה (חדר ישיבות).
 
הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת 
 

ד. הזכות להיבחר 

סעיף 7 ו-7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ”ה – 1965 (להלן- חוק הבחירות)  וסעיף 4 לחוק  הרשויות המקומיות  (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל”ה – 1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.
 

ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים

הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה בבאקה אל ג’רבייה הוא 15, כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות  מ- 5 מועמדים ולא יותר מ- 30 מועמדים. 
הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים לעירייה הוא 19,873, מספר התומכים של רשימת מועמדים חייב להיות לא פחות מ- 200 בהתאם לאמור בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות, ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ- 597 בהתאם לסעיף 5(א) חוק הבחירה הישירה.
 

ו. עירבון 

הואיל ומספר התושבים בבאקה אל גרבייה הוא 29,924 סכום הערבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור רשימת מועמדים למועצת הרשות  הוא 21,000 ש”ח וזאת בהתאם ל- 38א לחוק הבחירות. הערבון יהיה בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים.
סכום הערבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור הצעת מועמד לכהונת ראש הרשות הוא 21,000 ש”ח בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוק הבחירה הישירה.
ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום 27.10.2019.
רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה  למנהל הבחירות.
יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר הערבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה. 
 
ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות
מנהל הבחירות יקבל אישית את  ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי  סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ”ה – 1965, בתאריך 17.11.2019 בין השעות: 16:00-18:00 במשרד מנהל הבחירות בבניין העירייה.
    בשארה עבסאוי
מנהל הבחירות לעיריית באקה אל גרבייה

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
    0
    סל קניות
    סל הקניות ריק