הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס’: 354-0720953

24/08/2023

 חוק התכנון ובניה, התשכ”ה – 1965

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס’: 354-0720953

שם התכנית: מובלעות ואדי אלח’רובי   – צפון באקה – מאמץ ממוקד         

גרסת התכנית: הוראות –50 תשריט – 49

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה- 1965, בדבר אישר תכנית מתאר מקומית מס’: 354-0720953.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:

סוג היחס                     מספר התכנית

החלפה                              ענ/125

החלפה                          354-0579599

החלפה                              ענ/546

החלפה                            ענ/במ/358

כפיפות                             תממ/6

כפיפות                           תמא/12/1

השטחים הכוללים בתכנית ומקומם:

תכנית זו נמצאת בתחום שיפוט עיריית באקה אלגרבייה בצד הצפוני של העיר. שכונת המגורים המוצעת בתכנית זו נקראת ואדי אלח’רובה. התכנית גובלת את תכנית ענ/במ/358 מצד הדרומי וכביש הטבעת המוצע בתכנית הכוללנית מצד הצפוני. כביש אלח’רובה הקיים שברוחב 18 מטרים הינו דרך ראשית שחוצה את השכונה ומהווה כעורק חשוב למערכת התחבורה.

גושים וחלקות:

מוסדר:

גוש 8713 חלקי חלקות: 4, 12-13.

גוש: 8757 חלקי חלקות : 2-5, 46.

גוש: 8758 חלקי חלקות:  1, 90.

גוש : 8760 חלקות במלואן: 35-37, 39, 41-43, 49-51, 63-65, 97.

גוש: 8760 חלקי חלקות: 7-16, 18-26, 28-30, 38, 40, 44, 48, 52-59, 62, 66, 69, 74, 77, 82-84, 92-93, 95.

קואורדינטה X : 203757

קואורדינטה Y : 704030

מטרת התכנית:

השלמה תכנונית למובלעת חקלאית בצפון העיר באקה אל ג’רבייה התחומה בין תכניות מאושרות לבין דרך ואדי אלח’רובה.

עיקרי הוראות התכנית:

א. שינוי הייעוד מקרקע החקלאית למגורים ב’ ולייעוד משולב , דרכים ושטחי ציבור והסדרת מבנים קיימים.

ב.  הקמת מתחם מגורים באמצעות שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים, שטחים למבני חינוך, שטחים למבני ציבור, שטחי ציבור פתוחים ודרכים.

ג.  לגליזציה למבנים קיימים.

ד.  קביעת הנחיות, מגבלות, הוראות וזכויות בנייה בייעודי קרקעי.

ה.  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 26/08/2022 ובילקוט הפרסומים  11084, התשפג, עמוד  3449, בתאריך 01/02/2023 ובילקוט הפרסומים  10750, התשפב, עמוד 10827, בתאריך 21/08/2022.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי”ם  15 חיפה 33095 טלפון: 074-7697275. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבניה עירון, עארה ערערה 30025 טלפון: 04-6351789, וכל המעוניין  רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון www.iplan.gov.il.

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
    0
    סל קניות
    סל הקניות ריק