הודעה בדבר אישור תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים שלא בתמורה ו/או בתמורה סמלית ואישור פרוגרמה למבני ציבור

08/10/2019
עיריית באקה אל גרבייה- הודעה לציבור בדבר אישור תבחינים/קריטריונים להקצאת קרקעות
ומבנים שלא בתמורה ו/או בתמורה סמלית ואישור פרוגרמה למבני ציבור (לפי חוזר מנכ”ל משרד
הפנים 5/2001, על תיקוניו).
עיריית באקה אל גרבייה מודיעה בזאת לציבור על כך שהמועצה בישיבתה שלא מן המניין מס’
26/2019 מיום 24.9.2019 אישרה תבחינים/קריטריונים להקצאת קרקעות ומבנים שלא בתמורה ו/או בתמורה סמלית וכן פרוגרמה למבני ציבור, והכל בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד הפנים 5/2001 (על כל תיקוניו).
העיריה מודיעה בזאת כי ניתן לעיין בתבחינים ובפרוגרמה במשרדי העיריה (בלשכת מנכ”ל העיריה), וכן בקישור המצורף:
 
בכבוד רב
ד”ר מורסי אבו-מוך
ראש העיריה​

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
    0
    סל קניות
    סל הקניות ריק