חופש המידע

حرية المعلومة – חופש המידע​

מידע בנושאים נוספים

 • דרכי תשלום אגרות חופש מידע – לשכת מנכ”ל העירייה בימים א’ עד ה’ בין השעות 8:00 עד 15:00.
 • פרוטוקולים של ישיבות המועצה בדלתיים פתוחות ותמלולי ישיבות המועצה בדלתיים פתוחות – מפורסמים באתר העירייה
 • מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור –נתונים מאגף השפ”ע – מפורסם באתר העירייה.
 • דיווח של הממונה על תלונות הציבור: העירייה נמצאת כיום בהליך מכרזי לתפקיד מבקר העירייה. ברגע שהוא ייכנס לתפקידו, יפורסמו כל הדיווחים הרלוונטיים כולל זה.
 • תמצית תקציב הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה:
  אין לעירייה וועדה מקומית לתכנון הבנייה והיא פועלת תחת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עירון. יש לפנות אליהם לקבלת הנתונים.
  http://www.wadi-ara.co.il/Pages/default.aspx
 • חוק לתיקון פקודת העיריות (מספר 139) מיום 1 מרץ 2016

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
  0
  Your Cart
  Your cart is empty

  חיפוש