התקשרויות משכל

שם המסמך اتّفاقيّة لتلقّي خدمات إدارة ومراقبة بخصوص شركة النفايات
תאריך פרסום 18/03/2019
קישור או מסמך מצורף
להצגה כן
תיאור

​​

נושא اتّفاقيّات إدارة ومراقبة، مُوَقَّعَة معَ الشّركة للمرافق والاقتصاد في الحكم المحليّ (م.ض)
קבצים מצורפים

اتّفاقيّة لتلقّي خدمات إدارة ومراقبة بخصوص شركة النفايات

תאריך פרסום:18/03/2019
מסמך:חוזה אשפה 2019.pdf
נושא:اتّفاقيّات إدارة ومراقبة، مُوَقَّعَة معَ الشّركة للمرافق والاقتصاد في الحكم المحليّ (م.ض)

​​