התקשרויות משכל

שם המסמך اتفاقية خدمات ادارة ومراقبة مشروع اقامة ملعب (استاد ) العاب القوى
תאריך פרסום 05/03/2019
קישור או מסמך מצורף
להצגה כן
תיאור

​​

נושא اتّفاقيّات إدارة ومراقبة، مُوَقَّعَة معَ الشّركة للمرافق والاقتصاد في الحكم المحليّ (م.ض)
קבצים מצורפים

اتفاقية خدمات ادارة ومراقبة مشروع اقامة ملعب (استاد ) العاب القوى

תאריך פרסום:05/03/2019
מסמך:חוזה אתלטיקה 2019.pdf
נושא:اتّفاقيّات إدارة ومراقبة، مُوَقَّعَة معَ الشّركة للمرافق والاقتصاد في الحكم المحليّ (م.ض)

​​