התקשרויות משכל

שם המסמך اتفاقية خدمات ادارة ومراقبة مشروع بناء طابق اضافي في مدرسة الرازي الابتدائيه في باقة الغربية
תאריך פרסום 26/02/2019
קישור או מסמך מצורף
להצגה כן
תיאור

​​​

נושא اتّفاقيّات إدارة ومراقبة، مُوَقَّعَة معَ الشّركة للمرافق والاقتصاد في الحكم المحليّ (م.ض)
קבצים מצורפים

اتفاقية خدمات ادارة ومراقبة مشروع بناء طابق اضافي في مدرسة الرازي الابتدائيه في باقة الغربية

תאריך פרסום:26/02/2019
מסמך:חוזה פרויקט תוספת אלראזי
נושא:اتّفاقيّات إدارة ومراقبة، مُوَقَّعَة معَ الشّركة للمرافق والاقتصاد في الحكم المحليّ (م.ض)

​​​