התקשרויות משכל

שם המסמך اتفاقية خدمات ادارة ومراقبة مشروع اعمال لبناء قاعة رياضيه في باقة الغربية
תאריך פרסום 26/02/2019
קישור או מסמך מצורף
להצגה כן
תיאור

​​​

נושא اتّفاقيّات إدارة ومراقبة، مُوَقَّعَة معَ الشّركة للمرافق والاقتصاد في الحكم المحليّ (م.ض)
קבצים מצורפים

اتفاقية خدمات ادارة ومراقبة مشروع اعمال لبناء قاعة رياضيه في باقة الغربية

תאריך פרסום:26/02/2019
מסמך:חוזה פרויקט אולם ספורט
נושא:اتّفاقيّات إدارة ومراقبة، مُوَقَّعَة معَ الشّركة للمرافق والاقتصاد في الحكم المحليّ (م.ض)

​​​