התקשרויות משכל

שם המסמך محضر جلسة لجنة من يوم 4/2/2019 بموضوع خدمات ادارة في مجال جمع وازالة النفايات بالمدينة
תאריך פרסום 11/02/2019
קישור או מסמך מצורף
להצגה כן
תיאור

​​

נושא مَحَاضِر جلسات اللجنة لعقد اتّفاقيّات في الإدارة والمراقبة، بإعفاء من مناقصة
קבצים מצורפים

محضر جلسة لجنة من يوم 4/2/2019 بموضوع خدمات ادارة في مجال جمع وازالة النفايات بالمدينة

תאריך פרסום:11/02/2019
מסמך:פרוטוקול אשפה 2019.pdf
נושא:مَحَاضِر جلسات اللجنة لعقد اتّفاقيّات في الإدارة والمراقبة، بإعفاء من مناقصة

​​