הודעה על הארכת מועד הגשת הצעות במכרז מס' 19/2017 - מכרז להפעלת בריכה השחייה העירונית בעיר באקה אל גרבייה

תאריך: 21/01/2018

​עיריית באקה אל גרבייה מודיעה בזאת על הארכת מועד להגשת הצעות במכרז 19/2017 – מכרז להפעלת בריכת השחייה העירונית בעיר באקה אל גרבייה.
מועד אחרון להגשה – יום ראשון, 04.02.18 בשעה 12:00.
ביום שני, 29.1.18 בשעה 11:00 במחלקת ההנדסה בעירייה יתקיים סיור הקבלנים. הסיור איננו חובה.
*מלבד הארכת המועד, ביתר תנאי המכרז לא חל שינוי.