בקשת התמחרות לפרסום בעיתונים - הגשת ההצעה במעטפה סגורה

מספר:3.2020
תאריך פרסום:02/04/2020
תאריך הגשה:08/04/2020

מסמכים מצורפים

התמחרות פרסום בעיתונים.pdf