בקשת התמחרות להשכרת מכונת טיאוט מכני - הגשת ההצעה במעטפה סגורה

מספר:2.2020
תאריך פרסום:19/03/2020
תאריך הגשה:25/03/2020

מסמכים מצורפים

טיאוט מכני.pdf