בקשת התמחרות עבור טיאוט ידני - הגשת ההצעה במעטפה סגורה

מספר:1.2020
תאריך פרסום:17/03/2020
תאריך הגשה:23/03/2020

מסמכים מצורפים

​​​מסמכי ההצעה טיאוט ידני.pdf