עיריית באקה אלג'רבייה מודיעה בזה על הארכת מועד ההגשה עד ליום 03.06.2021 בשעה 12:00

תאריך: 20/05/2021
עיריית באקה אלג'רבייה  מודיעה בזה על הארכת מועד ההגשה עד  ליום 03.06.2021 בשעה 12:00 בצהריים עבור המכרזים כלהלן:
  • ​מכרז מס'  27/2021   מנהל/ת מקיף אבן סינא
  • מכרז מס'  29/2021   עו"ס קהילתי
  • מכרז מס'  30/2021   פקח שיטור עירוני
מסירת ההצעות מסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה.
הנתונים המלאים והמחייבים ניתן לעיין בהם באתר העירייה www.baqa.co.il.
                                                                                                 בכבוד רב,
  ראיד דקה
ראש העיר