​עיריית באקה אלג'רבייה מודיעה בזה על הארכת מועד ההגשה עד ליום 20.05.2021 בשעה 12:00

תאריך: 04/05/2021
​עיריית באקה אלג'רבייה  מודיעה בזה על הארכת מועד ההגשה עד  ליום 20.05.2021  בשעה 12:00 בצהריים עבור המכרזים כלהלן: 
  • מכרז מס'  27/2021   מנהל/ת מקיף אבן סינא 
  • מכרז מס'  29/2021   עו"ס קהילתי 
  • מכרז מס'  30/2021   פקח שיטור עירוני 
מסירת ההצעות מסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה.
הנתונים המלאים והמחייבים ניתן לעיין בהם באתר העירייה www.baqa.co.il.
                                                                                                                                        בכבוד רב,
                            ראיד דקה - ראש העיר