עיריית באקה אלג'רבייה מודיעה בזה על הארכת מועד ההגשה עד ליום 02.05.2021 בשעה 12:00 בצהריים עבור המכרזים כלהלן:

תאריך: 19/04/2021
​ עיריית באקה אלג'רבייה  מודיעה בזה על הארכת מועד ההגשה עד  ליום 02.05.2021  
בשעה 12:00 בצהריים עבור המכרזים כלהלן: 
  • ​מכרז מס'  27/2021   מנהל/ת מקיף אבן סינא 
  • מכרז מס'  29/2021   עו"ס קהילתי 
  • מכרז מס'  30/2021   פקח שיטור עירוני 
מסירת ההצעות מסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה.
הנתונים המלאים והמחייבים ניתן לעיין בהם באתר העירייה www.baqa.co.il.

בכבוד רב,
ראיד דקה - ראש העיר