הודעות תיקון בענייני מכרזי תפקידים

תאריך: 17/02/2021


  • עיריית באקה אלגרביה מודיעה בזאת על הקפאת מכרז מס׳ 12/2021מנהל גביה בעירייה עד הודעה חדשה.

  • עיריית באקה אלגרביה מודיעה בזאת על תיקון במכרז​ מס׳  13/2021 סגן מנהל אגף שפע בשני הסעיפים מהות התפקיד ודרישות ייחודיות לתפקיד.
  • עיריית באקה אלגרביה מודיעה בזאת על תיקון במכרז מס׳ 17/2021 בסעיפים שם התפקיד ודרישות התפקיד 

בכבוד רב 
ראיד דקה 
ראש העיר