רשימת פארקים עירוניים- עיריית באקה אלגרבייה

תאריך: 22/12/2020

​1. פארק עירוני דרמי:

  • מיקום: שכונת מווארס חמאדי (גוש:8778+2780-חלקות: 28-24-25).
  • הנגשה: מלאה.

2. פארק צפוני:

  • מיקום: כניסת העיר הצפונית, החלק המערבי משכונת ואדי אלח'רובה (גוש: 8765-חלקה 10).
  • הנגשה: חלקית

3. פארק אום אלוואוויאת:

  • מיקום: שכונת אום אלוואוויאת-צפון מערב באקה (גוש 8769-חלקות: 17-18).
  • הנגשה: חלקית.

4. פארק ומגרש שכונתי אלבסה (בתהליך ביצוע)

  • מיקום: שכונת אלבסה (גוש 8753-חלקות30-31-32).
  • הנגשה: מלאה. ​