עיריית באקה אלג'רבייה מודיעה בזה על הארכת מועד ההגשה למכרז תובע עירוני וסגן יועמ"ש לעניינים פליליים

תאריך: 15/11/2020
 עיריית באקה אלג'רבייה  מודיעה בזה על הארכת מועד ההגשה למכרז תובע עירוני וסגן יועמ"ש לעניינים פליליים.
 מכרז מס'  16/2020עד  ליום 22.11.2020  בשעה 12:00 בצהריים
מסירת ההצעות מסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה.

הנתונים המלאים והמחייבים ניתן לעיין בהם באתר העירייה www.baqa.co.il.
                                                                                                                                      בכבוד רב,
                                  ראיד דקה                                                                                      ראש העיר