הארכת מועד ההגשה למכרז רכז תחבורה ציבורית .

תאריך: 05/11/2020

עיריית באקה אלג'רבייה  מודיעה בזה על הארכת מועד ההגשה למכרז רכז תחבורה ציבורית .


 מכרז מס'  30-2020 עד  ליום 15.11.2020  בשעה 12:00 בצהריים

  • מסירת ההצעות מסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה.
  • הנתונים המלאים והמחייבים ניתן לעיין בהם באתר העירייה www.baqa.co.il
                                          בכבוד רב,
 ראיד דקה - ראש העיר