הארכת מועד ההגשה למכרז מנהל ב"ס מקיף אבן סינא.

תאריך: 04/06/2020

​ עיריית באקה אלג'רבייה  מודיעה בזה על הארכת (מס' 2 ) מועד ההגשה למכרז מנהל ב"ס מקיף אבן סינא.

עד  ליום 05.07.2020  בשעה 12:00 בצהריים

------------------------------------------

עיריית באקה אלג'רבייה  מודיעה בזה על הארכת (מס' 1 ) מועד ההגשה למכרז מנהל ב"ס מקיף אבן סינא.​

מכרז מס'  02-2020 עד  ליום 21.6.2020  בשעה 12:00 בצהריים

מסירת ההצעות מסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה.

הנתונים המלאים והמחייבים ניתן לעיין בהם באתר העירייה www.baqa.co.il.

 

                                   בכבוד רב,

                       ראיד דקה - ראש העיר​