​עיריית באקה אל גרבייה עובדת בימים אלו על הכנת חוברת מכרז לאיסוף גזם מרחבי העיר

תאריך: 19/02/2020

​עיריית באקה אל גרבייה עובדת בימים אלו על הכנת חוברת מכרז לאיסוף גזם מרחבי העיר , עד השלמת התהליך , ברצוננו לפנות בנוהל לבקשת הצעות מחיר מקבלנים פוטנציאליים שיבחרו דרך ועדת רכש , כל מי שרואה את עצמו מתאים ויש לו את היכולת לבציע את העבודה המבוקשת יוכל להציע את עצמו דרך משלוח מייל למחלקת רכש בעירייה לפיaead@baqa.co.il   עם העתק למייל m.majadly@baqa.co.il  עד תאריך 25-2-2020 שעה 12 בצהרים .

דרישות ותנאי סף הדרושים מהמציע: 

1 – בעל משאית מנוף וארגז לא פחות מנפח 28 קוב
2 – רישיון וביטוח בתוקף 
3 – עוסק מורשה

לאחר סיום מהלך גיוס משתתפים, העירייה תבקש את ההצעה במעטפה סגורה .