עיריית באקה אל גרבייה עובדת בימים אלו על הכנת חוברת מכרז לגריסת גזם

תאריך: 19/02/2020

​עיריית באקה אל גרבייה עובדת בימים אלו על הכנת חוברת מכרז לגריסת גזם, עד השלמת התהליך , ברצוננו לפנות בנוהל לבקשת הצעות מחיר מקבלנים פוטנציאליים שיבחרו דרך ועדת רכש , כל מי שרואה את עצמו מתאים ויש לו את היכולת לבציע את העבודה המבוקשת יוכל להציע את עצמו דרך משלוח מייל למחלקת רכש בעירייה לפי aead@baqa.co.il   עם העתק למייל m.majadly@baqa.co.il  עד תאריך :25.02.2020 שעה 12:00. 

דרישות ותנאי סף הדרושים מהמציע: 

1 – מרסקת גזם בעלת כח 850 כ"ס לפחות, עם יכולת גריסה של לפחות 100 טון ליום עבודה.
2 – רישיון וביטוח בתוקף 
3 – המציע חייב להיות ברשותו שופל לביצוע עבודת הגריסה

לאחר סיום מהלך גיוס משתתפים, העירייה תבקש את ההצעה במעטפה סגורה .