הארכת מועד ההגשת מכרז תובע עירוני ועו"ד בלשכה המשפטית בעירייה

תאריך: 18/03/2019

​עיריית באקה אל גרבייה  מודיעה בזה על הארכת מועד ההגשה עד ליום שלישי 26.03.2019 בשעה 12:00 בצהריים עבור המכרז לפי הפירוט להלן:  

  • ​מכרז תובע עירוני ועו"ד בלשכה המשפטית בעירייה – מכרז מס' 01-2019 

מסירת ההצעות מסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה.