הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
באקה אל גרבייה הלב הפועם של המשולש
פתח/סגור תפריט
Ar
סגור תפריט
פתח תפריט

حرية المعلومة - חופש המידע


המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בחוקי העזר של הרשות: 

 • חוקי העזר של הרשות – כלל חוקי העזר מפורסמים באתר העירייה. 
 • לשכת מנכ"ל העירייה בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 15:00. 
 • דיווח של הממונה על חוק חופש המידע: מצ"ב הדיווח בשנים 2014, 2015, 2016. 


מידע בנושאים נוספים

 • דרכי תשלום אגרות חופש מידע - לשכת מנכ"ל העירייה בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 15:00.
 • פרוטוקולים של ישיבות המועצה בדלתיים פתוחות ותמלולי ישיבות המועצה בדלתיים פתוחות – מפורסמים באתר העירייה 
 • מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור –נתונים מאגף השפ"ע – מפורסם באתר העירייה. 
 • דיווח של הממונה על תלונות הציבור: העירייה נמצאת כיום בהליך מכרזי לתפקיד מבקר העירייה. ברגע שהוא ייכנס לתפקידו, יפורסמו כל הדיווחים הרלוונטיים כולל זה. 
 • תמצית תקציב הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה: 
  אין לעירייה וועדה מקומית לתכנון הבנייה והיא פועלת תחת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עירון. יש לפנות אליהם לקבלת הנתונים. 
  http://www.wadi-ara.co.il/Pages/default.aspx

ארנונה

שם המסמךמסנן
צו מיסים לשנת 2018
ארנונה כללית לשנת התקציב 2018
ארנונה כללית לשנת התקציב 2019
צוו מיסים לשנת 2019 – דברי הסבר
ארנונה כללית לשנת התקציב 2020.pdf
צו מיסים לשנת 2022
דברי הסבר לצו מיסים לשנת 2022

דוחות חופש המידע

שם המסמךמסנן
דו"ח חופש המידע 2014
דו"ח חופש המידע 2015
דו"ח חופש המידע 2016


מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור

שם המסמךמסנן
התקשרות פסולת מעורבת
דיווח לשנת 2015


דוחות נוספים

שם המסמךמסנן
תמצית תקציב 2017
תמצית תקציב הוועדה המקומית לתכנון ובניה

חוקי עזר

שם המסמךמסנן
חוק עזר לבאקה אל גרבייה (הגנה על הצומח ושמירת הסדר והניקיון בגנים)
חוק עזר לבאקה אל גרבייה בדבר אספקת מים
חוק עזר לבאקה אלגרבייה - היטל ביוב
חוק עזר לבאקה אלגרבייה - הצמדה למדד
חוק עזר לבאקה אלגרבייה - תרנים אזוריים לאנטנות טלוויזיה
חוק עזר לבאקה אלגרבייה בדבר בית מטבחיים
חוק עזר לבאקה אלגרבייה בדבר היטל עינוגים
חוק עזר לבאקה אלגרבייה בדבר הסדרת גדר חיה
חוק עזר לבאקה אלגרבייה בדבר מס עסקים
חוק עזר לבאקה אלגרבייה בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם
חוק עזר לבאקה אלגרבייה בדבר רשיונות לאופניים
חוק עזר לבאקה אלגרבייה בדבר תברואה לסילוק מפגעים
חוק עזר לבאקה אלגרבייה הדברת מזיקים
חוק עזר לבאקה החזקת בעלי חיים
חוק עזר לבאקה רוכלים
חוק עזר לבאקה שילוט
חוק עזר לבאקה-אל-גרבייה בדבר הדברת זבוב ים התיכון
חוק עזר לבאקה-ג'ת (הריסת מבנים מסוכנים)
חוק עזר לבאקה-ג'ת (סימון רחובות ולוחיות-מספר בבניינים)
חוק עזר לבאקה-ג'ת (סלילת רחובות)
חוק עזר לבאקה-ג'ת (פיקוח על מכירת מוצרים מן החי)
חוק עזר לבאקה-ג'ת (תיעול)
פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)
חוק עזר לבאקה אגרת תעודת אישור

حرية المعلومة - חופש המידע