הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
באקה אל גרבייה הלב הפועם של המשולש
פתח/סגור תפריט
Ar

מכרזים

  
  
  
  
מכרז למתן שירותי שמירה , אבטחה וסיור במוסדות חינוך ומוסדות ציבור31/201813/12/201825/12/2018 13:00
מכרז להקמת מגרש דשא סינטטי לקהילה – שחבק בעיר באקה אלגרבייה.30/201829/11/201810/12/2018 13:00
הארכת מועד הגשה-מכרז להקמת מגרש דשא סינטטי לקהילה – שחבק בעיר באקה אלגרבייה.28/201825/11/201829/11/2018 13:00
מכרז להקמת מבנה בית ספר לחנוך מיוחד אלשיפאא בעיר באקה אל גרבייה.26/201815/11/201822/11/2018 13:00
קול קורא/ מכרז – התקשרות לביצוע מיזם משותף לביטחון תזונתי בעיר באקה אלגרבייה.15/11/201822/11/2018 13:00
מכרז להקמת מגרש דשא סינטטי לקהילה – שחבק בעיר באקה אלגרבייה.28/201813/11/201825/11/2018 13:00
מכרז מסגרת לקבלת שירותי פיקוח צמוד על פרויקטים הנדסיים בעיריית באקה אל גרבייה.25/201822/10/201808/11/2018 13:00
התקשרות עם מכון דוידסון בפטור ממכרז כספק/מומחה יחיד לפי תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987.19/10/201828/10/2018 13:00
מכרז להקמת מבנה בית ספר לחנוך מיוחד אלשיפאא בעיר באקה אל גרבייה.26/201807/10/201829/10/2018 00:00
מכרז לבחירת יועץ מנהל לתוכנית לתמרוץ ופיתוח כלכלי ברשויות מקומיות מצטיינות בחברה הערבית, עיריית באקה אלגרבייה. 27/201807/10/201825/10/2018 13:00
מכרז למתן שירותי תכנון להקמת מגרש דשא סינטטי לקהילה – שחבק בעיר באקה אלגרבייה.24/201824/09/201807/10/2018 13:00
מכרז לקבלת הצעות מחיר להשלמת רישום בטאבו לעסקאות מקרקעין בהם העיריה רכשה קרקעות, עיריית באקה אלגרבייה. 22/201818/09/201822/10/2018 12:00
מכרז למתן שירותי ייעוץ, ליווי, מעקב ומיצוי תקציבי חינוך בעיריית באקה אלגרבייה. 23/201818/09/201807/10/2018 00:00
​מכרז למתן שירותי תכנון להקמת מגרש דשא סינטטי לקהילה20/201803/09/201816/09/2018 13:00
פרויקט הקמת אצטדיון אתלטיקה בעיר באקה אלגרבייה30/08/2018
מכרז מסגרת לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי LEDתאורת רחוב מסוג 17/201823/07/201819/08/2018 13:00
מכרז למתן שירותי תכנון פיתוח כבישים ותשתיות – כביש רחוב מס' 5 (קטע ברח' ביר בורין),4 (קטע ברחוב אבו-נאר) ו- 10 (קטע ברחוב ואדי אלח'רובה) בבאקה אלגרבייה16/201812/07/201805/08/2018 12:00
מכרז למתן שירותי תכנון להקמת אולם ספורט בינוני בעיר 18/201812/07/201809/08/2018 12:00
מכרז להפעלת בריכת השחייה העירונית בעיר באקה אלגרבייה 15/201803/07/201815/07/2018 12:00
מכרז פומבי למתן שירותי תכנון תכניות בינוי עיר (מפורטות) "קרקע פרטית בכלל הישוב14/201820/06/201815/07/2018 12:00
מכרז להפעלת בריכת השחייה העירונית בעיר באקה אלגרבייה.13/201824/05/201831/05/2018 12:00
הודעת הבהרה לגבי שינוי מועד ישיבת הבהרות במכרזי תכנון9/2018 + 10/2018 + 11/201823/05/2018
קול קורא והודעה על כוונה להתקשרות בפטור ממכרז 13/05/2018
מכרז למתן שירותי תכנון להקמת משק חי בעיר באקה אלגרבייה.11/201803/05/201824/05/2018 12:00
מכרז להקמת, שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים. 12/201803/05/201824/05/2018 12:00
מכרז למתן שירותי תכנון להקמת פלנטריום בעיר באקה אלגרבייה.9/201826/04/201824/05/2018 12:00
מכרז למתן שירותי תכנון לתוספת בניה במגרש הכדורגל בעיר באקה אלגרבייה. 10/201826/04/201824/05/2018 12:00
מכרז מסגרת לתחזוקה ושיפוץ מבני ציבור וחינוך בעיר באקה אלגרבייה. 8/201826/04/201824/05/2018 12:00
מכרז להפעלת בריכת השחייה העירונית בעיר באקה אלגרבייה.3/201826/03/201811/04/2018 12:00
מכרז לביצוע בניית יחידת גן ילדים שלב ב' בשכונת אלביר בעיר באקה אלגרבייה.4/201826/03/201830/04/2018 12:00
1 - 30הבא
​​
מכרזים