2. עיריית באקה אלגרביה מודיעה בזאת על תיקון במכרז מס׳ 13/2021 סגן מנהל אגף שפע בשני הסעיפים מהות התפקיד ודרישות ייחודיות לתפקיד

מספר המשרה:13.2021
תאריך פרסום המשרה:17/02/2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות:28/02/2021
אחוז משרה:100%

עיריית באקה אל ג'רבייה

מכרז מס'    2021 /13 – פומבי 
תואר התפקיד: סגן מנהל אגף שפ"ע ברשות
אחוז משרה: 100% משרה
דירוג שכר : מתח דרגות 10-12 בדירוג המנהלי או 38-40 בדירוג מח"ר או לחלופין העסקה עפ"י חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים ותקציב הרשות המקומית.   
תיאור התפקיד: 
תחומי אחריות: 
עזרה למנהל אגף שפ"ע בכל הקשור לפיקוח, אכיפה ובקרה על העבודה השוטפת באגף וביישום המדיניות בתחומים כלהלן:
1. מדיניות הרשות הנוגעת לאיכות סביבת החיים הקרובה של תושביה
2. ניהול מחלקת  פיקוח ,בקרה ואכיפה עירונית.
3. ניהול מערך חינוך סביבתי.
4. ניהול מערך השילוט בעיר לפי חוק עזר לעירייה.
5. ניהול פרויקטים בתחום הקהילה שנוגעות לאגף.
6. פיקוח מערך התברואה והווטרינריה ברשות.
7. פיקוח מערך הגינון וחזות הישוב.
8. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף.
9. מילוי והגשת קולות קוראים שנוגעים לאגף.
10. אחריות על ביצוע כל חוקי העזר הנוגעים לאגף.
11. כל מטרה אשר תוטל עליו ממנהל אגף שפ"ע או מהממונים עליו.

כפיפות ארגונית: מנהל אגף שפ"ע ו/או מנכ"ל העירייה ו/או ראש העיר 
דרישות סף לתפקיד:  

השכלה:תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה 

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

       או   הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,.7/27- התשע"ג.

       או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים   בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי  ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך 21גיל מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
 ניסון מקצועי: 
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון  תעסוקתי בתחומים שיש להם זיקה לתחום העיסוק באגף שפ"ע. 
עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחומים שיש להם זיקה לתחום העיסוק באגף שפ"ע. 
 עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחומים שיש להם זיקה לתחום העיסוק באגף שפ"ע. 

ניסיון ניהולי: שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות  ישירה.   

שפות: עברית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות הOFFICE-.

תכונות אישיות: אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יוזמה ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה  ותפיסה, כושר למידה, סדר  וניקיון, מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב  ובע"פ .

כישוריים אישיים: כושר עבודה בצוות, יכולת להנעת עובדים ,יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה, נשיאה באחריות, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.
מצב תפקיד: התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות.

דרישות ייחודיות   לתפקיד: עבודה בשעות בלתי שגרתיות, ייצוג הרשות  בפורומים מקצועיים, ידע בעבודה עם  תוכנות מחשוב ושרטוט ממוחשב, נסיעות מרובות ברחבי הרשות, ריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה.
הכירות עם החוקים  והתקנות הנוגעים לאגף (תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, חוק אוויר נקי תשס"ח 2008, חוק שמירת הניקיון תשמ"ד 1948, חוק למניעת המפגעים תשכ"א- 1961 )


הגשת מועמדות : על המועמדים במכרזים למלא טופס בקשה למשרה פנויה , במידה ויש למועמד כלשהו עבר פלילי , יש לקבל התייחסות היועמ"ש של הרשות ליכולתו לשמש בתפקיד . במידה ואחד קרוב משפחה כהגדרתו בחוק , יש להעביר ההכרעה  לוועדת השרות ע"פ סעיף 174 א' לפקודת העיריות.


הנחיות כלליות:
א. על המעוניינים להגיש את המסמכים הרלוונטיים בצירוף שאלון אישי / בקשה למשרה פנויה . 
ב. את הטפסים ניתן לקבל באתר העירייה www.baqa.co.il( טפסים). 
ג. יש לשים את המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה.
ד. המודעה הינה בלשון זכר אך הינה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

לוח הזמנים : 

 יש למסור את הטפסים עד ליום 28/02/2021בשעה 12:00 בצהרים בלשכת מנכ"ל העירייה.

​בכבוד רב : ראיד דקה - ראש העיר