הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
באקה אל גרבייה הלב הפועם של המשולש
פתח/סגור תפריט
Ar

מוסדות ציבוריים

​​​​​​​​​​​מוסדות עירוניים​​​​​

  
  
אתר האינטרנט של המוסדמסנן
الشافعي الابتدائيةיסודי אלשאפעיקישור לאתר האינטרנט של בית הספר
الحكمة الابتدائيةיסודי אלחכמהקישור לאתר האינטרנט של בית הספר
الخوارزمي الابتدائيةיסודי אלכוארזמיקישור לאתר האינטרנט של בית הספר
ابن خلدون الابتدائيةיסודי אבן חולדון
الغزالي الابتدائيةיסודי אלגזאלי
الرازي الابتدائيةיסודי אלראזי
عمر بن الخطابעומר אבן אלחטאבקישור לאתר האינטרנט של בית הספר
الزهراوي الاعداديةחט”ב אלזהראויקישור לאתר האינטרנט של בית הספר
الاندلس الاعداديةחט”ב אלאנדלסקישור לאתר האינטרנט של בית הספר
ابن سينا الشاملةמקיף אבן סינא
الثانوية للعلوم والتكنولوجياתיכון עיוני טכנולוגיקישור לאתר האינטרנט של בית הספר
ثانوية النجاح – عتيدתיכון אלנגאח עתיד

​​​

מוסדות ממשלתיים

  
  
אתר האינטרנט של המוסדמסנן
المكتبة العامةספרייה עירוניתאתר האינטרנט של המוסד
مركز التأهيل المهنيמע”ש
المركز التربويמרכז פדגוגי
المركز الجماهيريמתנ”ס
مركز لهافاמרכז להבה
جمعية الجيل الذهبيעמותת גיל הזהב
اتحاد مياه وادي عارةתאגיד מי עירוןאתר האינטרנט של המוסד
ماطي المثلثמט”י המשולשאתר האינטרנט של המוסד
מוסדות ציבוריים