פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 07/2018 מיום 14/05/2018

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 07-2018.pdf
תאריך:19/03/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2018
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​​​​​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 07/2018 מיום 14/05/2018

​חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 07/2018 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום שני, 14.5.2018, הישיבה זומנה לשעה 19:30 (התחילה בשעה 19:55 לאחר השלמת מניין חוקי).

         חברי מועצה נוכחים: 
1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
3. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
4. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
5. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
6. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
7. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
8. מר אחמד מואסי - חבר מועצה
9. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
10. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה 
11. מר שריף שאייב - חבר מועצה
12. מר טהא ענאבוסי - חבר מועצה
13. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
14. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה 
15. מר מחמוד מג'אדלה - חבר מועצה
            
חברי מועצה חסרים:
1. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה

 משתתפים נוספים:
1. עו"ד חוסאם אבו פול –  היועץ המשפטי לעירייה
2. אינג' מאג'ד ביאדסה – מהנדס העירייה
3. רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העירייה

על סדר היום:
1. אישור מינוי חבר המועצה מר מחמוד מג'אדלה בוועדות העירייה.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: (לאחר שראש העירייה קרא שמות הנוכחים – חסר חבר המועצה סגן ראש העירייה מר באסל ביאדסה בגלל פטירת דודה שלו) התכנסנו לאשר מינוי חבר המועצה מר מחמוד מגאדלה כחבר בועדות העירייה במקום חבר המועצה היוצא מר אמג'ד עויסאת, בועדות:

1. ועדת מסגרת חוץ לימודית/מתנ"סים.
2. ועדת בטיחות בדרכים.
3. ועדת כספים.
4. ועדת חינוך.
5. ועדה לאיכות הסביבה.
6. ועדת תחבורה, תנועה ורשות תמרור.
7. ועדה לענייני רכש.

אני מעלה להצבעה:
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (15).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד מינוי חבר המועצה מר מחמוד מגאדלה כחבר בועדות העירייה במקום חבר המועצה היוצא מר אמג'ד עויסאת, בועדות:

א. ועדת מסגרת חוץ לימודית/מתנ"סים.
ב. ועדת בטיחות בדרכים.
ג. ועדת כספים.
ד. ועדת חינוך.
ה. ועדה לאיכות הסביבה.
ו. ועדת תחבורה, תנועה ורשות תמרור.
ז. ועדה לענייני רכש.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מכריז על נעילת הישיבה (שעה 19:57).

     ראש העירייה                                                                              עו"ד מורסי אבו מוך