פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 06/2018 מיום 09/05/2018

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 06-2018.pdf
תאריך:19/03/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2018
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 06/2018 ​מיום 09/05/2018

​​​חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 06/2018 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום רביעי 9.5.2018 (ישיבה נדחית מיום 6.5.2018).

​סדר יום הישיבה נכלל בסדר יום ישיבת המועצה מן המניין מס' 4/2018 (אשר התקיימה באותו מועד)

 כסעיפים 5-7 לסדר יום אותה ישיבה.

         חברי מועצה נוכחים: 
1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
3. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
4. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
5. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
6. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
7. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
            
      חברי מועצה חסרים:
1. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
2. מר אחמד מואסי - חבר מועצה
3. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
4. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה 
5. מר שריף שאייב - חבר מועצה
6. מר טהא ענאבוסי - חבר מועצה
7. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
8. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה 
9. מר מחמוד מג'אדלה, חבר מועצה

 משתתפים נוספים:
1. עו"ד חוסאם אבו פול –  היועץ המשפטי לעירייה
2. אינג' מאג'ד ביאדסה – מהנדס העירייה
3. רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העירייה

על סדר היום:
1. אישור תב"ר חדש על סך 6,000,000 ₪ עבור פיתוח המע"ר לאורך ציר 574: טיפול בתשתית ובעסקים קטנים. מקור מימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות. פרוט תקציבי: הסבת כל התקציב מפרויקט קאסר חמדאן על סך 5 מיליון ₪. לתקציב זה יצורף תקציב על סך 1,000,000 ₪ שאושר עבור פיתוח עסקים במרחב המע"ר בישיבת מועצה מן המניין מס' 03-18 מיום 4.3.2018. 
2. אישור תב"ר חדש על סך 80,000 ₪ עבור עיצוב מרחבי למידה בבית הספר אלח'וארזמי. מקור המימון: משרד החינוך. 
3. אישור תב"ר חדש על סך 80,000 ₪ עבור עיצוב מרחבי למידה בבית הספר אלגזאלי. מקור המימון: משרד החינוך. 

סעיף 1 על סדר יום הישיבה: אישור תב"ר חדש על סך 6,000,000 ₪ עבור פיתוח המע"ר לאורך ציר 574: טיפול בתשתית ובעסקים קטנים. מקור מימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות. פרוט תקציבי: הסבת כל התקציב מפרויקט קאסר חמדאן על סך 5 מיליון ₪. לתקציב זה יצורף תקציב על סך 1,000,000 ₪ שאושר עבור פיתוח עסקים במרחב המע"ר בישיבת מועצה מן המניין מס' 03-18 מיום 4.3.2018:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור תב"ר חדש על סך 6,000,000 ₪ עבור פיתוח המע"ר לאורך ציר 574: טיפול בתשתית ובעסקים קטנים. מקור מימון: משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות. פרוט תקציבי: הסבת כל התקציב מפרויקט קאסר חמדאן על סך 5 מיליון ₪. לתקציב זה יצורף תקציב על סך 1,000,000 ₪ שאושר עבור פיתוח עסקים במרחב המע"ר בישיבת מועצה מן המניין מס' 03-18 מיום 4.3.2018.

רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העירייה: מדובר בהגדלת תב"ר קיים מס' 445.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה לאישור הגדלת תב"ר מס' 445 בסך נוסף של 5 מליון ₪ ע"י משרד הפנים לפי החלטה 922 – רשויות מצטיינות.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (7).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד הגדלת תב"ר 445 בסך של 5 מליון ₪, סכום תב"ר חדש 6 מליון ₪, הגדלה/מימון: הסבת תקציב פרויקט קאסר חמדאן ע"ס 5 מליון ₪ מהחלטת ממשלה 922.

סעיף 2 לסדר יום הישיבה: אישור תב"ר חדש על סך 80,000 ₪ עבור עיצוב מרחבי למידה בבית הספר אלח'וארזמי. מקור המימון: משרד החינוך.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור תב"ר חדש על סך 80,000 ₪ עבור עיצוב מרחבי למידה בבית הספר אלח'וארזמי. בהסכמת כולם אני מושך הסעיף מסדר היום עד לצירוף כל החומר הרלוונטי לדיון בסעיף.


סעיף 3 לסדר יום הישיבה: אישור תב"ר חדש על סך 80,000 ₪ עבור עיצוב מרחבי למידה בבית הספר אלגזאלי. מקור המימון: משרד החינוך.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור תב"ר חדש על סך 80,000 ₪ עבור עיצוב מרחבי למידה בבית הספר אלגזאלי, מקור מימון: משרד החינוך, ואני מעלה להצבעה:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (7).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד תב"ר חדש על סך 80,000 ₪ עבור עיצוב מרחבי למידה בבית הספר אלגזאלי, מקור מימון: משרד החינוך.

ראש העירייה                                                                              עו"ד מורסי אבו מוך