פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 04/2018 מיום 09/05/2018

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 04-2018.pdf
תאריך:19/03/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2018
סוג ישיבה:מן המניין

​​​​פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 04/2018 ​מיום 09/05/2018

​​חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה מן המניין מס' 04/2018 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום רביעי 9.5.2018 בשעה 20:00 (ישיבה נדחית מיום 6.5.2018). 

​​הישיבה זומנה לשעה 19:30 אולם הישיבה נפתחה באיחור רק בשעה 20:00 לאחר שהושלם מניין כדין.

  • ​​חברי מועצה נוכחים: 
1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
3. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
4. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
5. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
6. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
7. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
  • חברי מועצה חסרים:
1. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
2. מר אחמד מואסי - חבר מועצה
3. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
4. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה 
5. מר שריף שאייב - חבר מועצה
6. מר טהא ענאבוסי - חבר מועצה
7. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
8. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה 
9. מר מחמוד מג'אדלה, חבר מועצה
  •  משתתפים נוספים:
1. עו"ד חוסאם אבו פול –  היועץ המשפטי לעירייה
2. אינג' מאג'ד ביאדסה – מהנדס העירייה
3. רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העירייה
  • על סדר היום:
1. אישור פרוטוקולים ישיבות מועצה: ישיבת מועצה מן המניין מס' 03-2018, ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 05-2018. 
2. דיון בתוכנית מס' 354-0625087. 
3. על פי בקשת חלק מחברי המועצה, מינוי חבר המועצה בהאא מואסי כנציג העירייה בוועדה לתכנון ובנייה עירון.
4. על פי בקשת חלק מחברי המועצה, שינוי כללי של נציגי העירייה בוועדה לתכנון ובנייה עירון.
5. אישור יציאה להתמחרות במכרז הסעות חינוך (תלמידים) שנערך ע"י החברה למשק וכלכלה.
6. ביטול מינוי חבר המועצה מר סאמר ביאדסה, בוועדות העירייה, והחזרת חבר המועצה מר סובחי ביאדסה לחברותו בוועדות העירייה, באותם תפקידים אשר מילא בעבר.

תוספת ראשונה לסדר היום:
1. השתתפות העירייה ביוזמת תוכנית מס' 354-0077735 – מתחם למסחר ומגורים – כניסה דרומית באקה. השתתפות העירייה ביוזמת התוכנית הנ"ל הינה ללא כל התחייבות אחרת. אישור פרוטוקולים ישיבות מועצה: ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 01-18, ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02-18.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: ראש העירייה לאחר שקרא שמות הנוכחים, ושמות הנעדרים: זו ישיבה ראשונה של חבר המועצה ג'אד ביאדסה, אני מברך אותו. לפי סעיף 24א' לפקודת העיריות אתה חייב בהצהרת אמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחות במועצה".

מר ג'אד ביאדסה, ח"מ: אני מאשר ומתחייב.

(חברי מועצה ברכו חבר המועצה החדש ואיחלו לו הצלחה).

סעיף 1 על סדר יום הישיבה: אישור פרוטוקולים ישיבות מועצה: ישיבת מועצה מן המניין מס' 03-2018, ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 05-2018.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור פרוטוקולים ישיבות מועצה: ישיבת מועצה מן המניין מס' 03-2018, ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 05-2018. הפרוטוקולים צורפו להזמנה לישיבה. האם יש למישהו הערות. אין. אני מעלה להצבעה לאישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 3/2018 ופרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 5/2018:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (7).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד את פרוטוקולי ישיבות המועצה מן המניין מס' 03/2018 ושלא מן המניין מס' 05/2018.

סעיף 2 לסדר יום הישיבה: דיון בתוכנית מס' 354-0625087:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: דיון בתוכנית מס' 354-0625087. הוגשו חוות דעת משפטית והנדסית וחוות הדעת הונחו בפני חברי המועצה ובכל זאת אני מעלה להצבעה.

מר עבד מסארווה, ח"מ: לפני הצבעה, הם יש תשריט חלוקה.

אינג' מאג'ד סיאדסה, מהנדס העירייה: לחדשה לא.

מר עבד מסארווה, ח"מ: כיצד תוכל העיריה לעשות ניוד. העירייה צפויה להתקל בקושי בישום. תשריט חלוקה חשוב וללא תשריט חלוקה לא ניתן ליישם המוצע. יש בעיה מבחינת הזכויות והעירייה תהיה חלק בלתי נפרד מהבעיה.

אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה: (מהנדס העירייה חזר על עיקרי חוות דעתו ומתנגד לתכנית). אנחנו מדברים על איכות ושווי ולא רק על שטח. אפילו חוו"ד השמאי מטעם עורך התכנית מציינת שהשטח המוצע בעל צורה גיאומטרית לא רגולרית דמויות האות "ל", ולכן השטח המוצע לא ניתן לפתח בצורה נאותה ע"י העיריה.

מר איאד מואסי, סגן ומ"מ ראש העירייה: 400 מ"ר נטו תמורת 400 מ"ר נטו.

אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה: יש 4 מבנים צמודים באותו שטח, לטובת הציבור צריך פתון כולל 2.5 דונם תמורת 2.5 דונם, ואז אפשר לבנות אשקול גנים, ולא חתיכת קרקע שלא ניתן לעשות בה כלום.

מר איאד מואסי, סגן ומ"מ ראש העירייה: האם ניתן לעשות עם כל שכנים.

אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה: הכל אפשרי. ב- 2017 הבעלים יזם תכנית ומבנה סומן להריסה, ומיד לאחר אישור התכנית החלה בניה שם.

מר ג'מאל אבו-מוך, ח"מ: למה מביאים התכנית לדיון אם המהנדס והיועמ"ש לא מסכימים.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: למען ההגינות הם לא ביקשו להביא התכנית לדיון.


מר ג'מאל אבו-מוך, ח"מ: הנכון קודם חוו"ד מהנדס ויועמ"ש.

אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה: הקרקע לא רשומה על שם יוזם התכנית.

(בשלב זה היתה התערבות מצד הקהל – מר אחמד קעדאן שניסה להשיב למהנדס, ומר וג'די מגאדלה שהשיב למר קעדאן ואמר בין השאר, כי מר קעדאן קנה בידיעה שיש בעיה בקרקע).

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אנחנו עדיין לא מוכנים לדיון. בהסכמת כולם אני מציע לדחות את הדיון בתכנית.

סעיף 3 לסדר יום הישיבה: על פי בקשת חלק מחברי המועצה, מינוי חבר המועצה בהאא מואסי כנציג העירייה בוועדה לתכנון ובנייה עירון:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: מינוי חבר המועצה בהאא מואסי כנציג העירייה בוועדה לתכנון ובנייה עירון; אתמול פגשתי את מר בהאא מואסי ובהסכמה עמו אנו דוחים את הדיון בסעיף זה למועד אחר.

סעיף 4 לסדר יום הישיבה: על פי בקשת חלק מחברי המועצה, שינוי כללי של נציגי העירייה בוועדה לתכנון ובנייה עירון:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: בהמשך לחילופי גברי בסיעה, אני מעלה להצבעה הצעתי שחבר המועצה מחמוד מגאדלה יחליף את חבר המועצה אמג'ד עויסאת כנציג העיריה בוועדה המקומית לתכנון ובניה עירון:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (7).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד חילופי גברי בנציגות העיריה בוועדה המקומית לתכנון ובניה עירון, חבר מועצה מחמוד מגאדלה יחליף את חבר המועצה היוצא אמג'ד עויסאת כנציג העירייה בוועדה.

סעיף 5 לסדר יום הישיבה: אישור יציאה להתמחרות במכרז הסעות חינוך (תלמידים) שנערך ע"י החברה למשק וכלכלה:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור יציאה להתמחרות במכרז הסעות חינוך (תלמידים) שנערך ע"י החברה למשק וכלכלה.

בעד: 6 חברים (עו"ד מורסי אבו-מוך, איאד מואסי, ג'אד ביאדסה, באסל בדוסי, גמאל אבו-מוך, עאיד מג'דלאוי).
נגד: 1 (עבדאלטיף מסארווה).
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה מאשרת ברוב קולות יציאה להתמחרות במסגרת מכרז הסעות חינוך (תלמידים) שנערך ע"י החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ.

סעיף 6 לסדר יום הישיבה:  ביטול מינוי חבר המועצה מר סאמר ביאדסה, בוועדות העירייה, והחזרת חבר המועצה מר סובחי ביאדסה לחברותו בוועדות העירייה, באותם תפקידים אשר מילא בעבר:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: ביטול מינוי חבר המועצה מר סאמר ביאדסה, בוועדות העירייה, והחזרת חבר המועצה מר ג'אד ביאדסה לחברותו בוועדות העירייה. בזימון נרשם סובחי ביאדסה וצריך להיות ג'אד ביאדסה, כאשר ג'אד יחליף את סובחי בכל הוועדות בהן סובחי היה חבר ובאותם תפקידים:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (7).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד חילופי גברי בוועדות העירייה כך שחבר המועצה ג'אד ביאדסה יחליף את חבר המועצה היוצא סאמר ביאדסה בחברות בכל הוועדות ובאותו תפקיד.

סעיף 1 לתוספת ראשונה לסדר היום: השתתפות העירייה ביוזמת תוכנית מס' 354-0077735 – מתחם למסחר ומגורים – כניסה דרומית באקה. השתתפות העירייה ביוזמת התוכנית הנ"ל הינה ללא כל התחייבות אחרת. 

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: השתתפות העירייה ביוזמת תכנית מס' 354-0077735 – מתחם למסחר ומגורים – כניסה דרומית באקה. השתתפות העירייה ביוזמת התוכנית הנ"ל הינה ללא כל התחייבות אחרת. מצ"ב: מכתב הסבר מאדריכל העירייה ותשריט מצב מוצע.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: מדובר ביוזמה מבורכת. הפיכת יעוד חקלאי למסחרי ולמגורים. 40% הפקעה לטובת העיריה. התכנית תואמת תכנית המתאר המתגבשת. יש מסמך שהם חייבים לחתום עליו בענין השיפוי, שכר טרחה מתכנן וכיו"ב בתיאום עם המהנדס והיועמ"ש, ובכפוף לחתימה על המסמך - לאשר התכנית.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה הצעתי לאשר השתתפות העיריה ביוזמת תכנית מס'            354-0077735 וזאת בכפוף לחתימה על המסמך כאמור: 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (7).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה אישרה פה אחד השתתפות העיריה ביוזמת תכנית 354-0077735 וזאת בכפוף לחתימה על מסמך כאמור.

סעיף 2 לתוספת לסדר היום: אישור פרוטוקולים ישיבות מועצה: ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 01-18, ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02-18:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור פרוטוקולים ישיבות מועצה: ישיבת מועצה לא מן המניין מס'         01-18, ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02-18. הפרוטוקולים צורפו להזמנה לישיבה. מעלה להצבעה:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (7).
נגד: אין .
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה אישרה פה אחד פרוטוקולים של ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 01-18 וישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02-18.

        ראש העירייה                                           
עו"ד מורסי אבו מוך