​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 4/2019 ​מיום 10.2.2019​​​

מסמך:פרוטוקול 4-2019 חתום
תאריך:25/02/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 4/2019 ​מיום 10.2.2019​​​

​​​חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 4/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום ראשון 10.2.2019; הישיבה זומנה לשעה 19:30; אך נפתחה לאחר השלמת מנין חוקי.

​​חברי מועצה נוכחים: 

1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
4. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
5. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
6. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה

​חברי מועצה חסרים:

1. מר שריף שאייב - חבר מועצה
2. מר טהא ענאבוסי - חבר מועצה
3. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
4. מר עבד אלמונעם מואסי – חבר מועצה 
5. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
6. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
7. מר עאדל אבו-פרך – חבר מועצה
8. מר אדריס מואסי - חבר מועצה
9. מר חוסאם חאג' אחמד  – חבר מועצה
10. מר מחמוד מג'אדלה – חבר מועצה

​משתתפים נוספים:

1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העיריה.
2. עו"ד חוסאם אבו-פול – היועץ המשפטי לעירייה
3. רו"ח עפיף אבו-מוך – גזבר העירייה
4. אינג' מאג'ד אלביאדסה – מהנדס העירייה
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקולי ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02/2019 מיום 7 בינואר 2019.
2. אישור תב"ר חדש ע"ס 450,000 ₪ עבור "עיצוב חזות/חצר לימודית בי"ס אבן חולדון".
מקורות מימון: משרד חינוך.
3. אישור תב"ר חדש ע"ס 80,000 ₪ עבור "עיצוב גן חדשני M21 גן בראעם אלג'ד".
מקורות מימון: משרד חינוך.
4. אישור תב"ר חדש על דך 5,000,000 (חידוש מע"ר היישוב), מס' התחייבות 1001133933. 
מקורות מימון: משרד הפנים, תוכנית 922.

תוספת ראשונה לסדר היום:
1. אישור מינוי גב' באקה מואסי כממונה ברשות על נושא מניעת הטרדה מינית, במקום גב' עפאף חרזאללה, מדובר במינוי במסגרת כתנאי העסקה ללא תוספת שכר. 
2. אישור איוש תפקיד חדש סגן אגף שפ"ע בעירייה עפ"י חוזר מנכ"ל מיוחד מס' 1/2018.
3. אישור פרוטוקול ישיבת וועדה לניהול מו"מ להתקשרות עם מתכנן מגרש דשא סינטטי לקהילה. 
4. אישור התקשרות עם מתכנן מגרש דשא סינטטי לקהילה, לפי תקנה 22(ח) לתקנות העיריות.

​סדר יום ישיבת מועצה לא מן המניין 5/2019:
1. אישור תב"ר חדש ע"ס 682,000 ₪ עבור: "תכנון יחידות דיור מתחם אבו כביר שטח 520 דונם". 
מימון: משרד הבינוי והשיכון.

על סדר היום:
סעיף 1: אישור פרוטוקולי ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02/2019 מיום 7 בינואר 2019:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02/2019 מיום 7 בינואר 2019:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (6).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה החליטה פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02/2019 מיום 7 בינואר 2019.

סעיף 2: אישור תב"ר חדש ע"ס 450,000 ₪ עבור "עיצוב חזות/חצר לימודית בי"ס אבן חולדון". מקורות מימון: משרד חינוך:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה לאשר תב"ר חדש ע"ס 450,000 ₪ עבור "עיצוב חזות/חצר לימודית בי"ס אבן חולדון". מקורות מימון: משרד חינוך, צורפה לזימון הרשאה תקציבית.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (6).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה החליטה פה אחד לאשר תב"ר חדש ע"ס 450,000 ₪ עבור "עיצוב חזות/חצר לימודית בי"ס אבן חולדון". מקורות מימון: משרד חינוך.

סעיף 3: אישור תב"ר חדש ע"ס 80,000 ₪ עבור "עיצוב גן חדשני M21 גן בראעם אלג'ד". מקורות מימון: משרד חינוך:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה לאשר אישור תב"ר חדש ע"ס 80,000 ₪ עבור "עיצוב גן חדשני M21 גן בראעם אלג'ד". מקורות מימון: משרד חינוך, צורפה להזמנה הרשאה תקציבית.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (6).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה החליטה פה אחד לאשר תב"ר חדש ע"ס 80,000 ₪ עבור "עיצוב גן חדשני M21 גן בראעם אלג'ד". מקורות מימון: משרד חינוך.

סעיף 4: אישור תב"ר חדש על דך 5,000,000 (חידוש מע"ר היישוב), מס' התחייבות 1001133933. מקורות מימון: משרד הפנים, תוכנית 922:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה לאשר תב"ר חדש על דך 5,000,000 (חידוש מע"ר היישוב), מס' התחייבות 1001133933. מקורות מימון: משרד הפנים, תוכנית 922:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (6).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה החליטה פה אחד לאשר תב"ר חדש על דך 5,000,000 (חידוש מע"ר היישוב), מס' התחייבות 1001133933. מקורות מימון: משרד הפנים, תוכנית 922
תוספת ראשונה לסדר יום הישיבה:

סעיף 1: אישור מינוי גב' באקה מואסי כממונה ברשות על נושא מניעת הטרדה מינית, במקום גב' עפאף חרזאללה, מדובר במינוי במסגרת כתנאי העסקה ללא תוספת שכר. 

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה לאשר מינוי גב' באקה מואסי כממונה ברשות על נושא מניעת הטרדה מינית, במקום גב' עפאף חרזאללה, מדובר במינוי במסגרת כתנאי העסקה ללא תוספת שכר, צורף להזמנה מכתב התפטרות של גב' חרזאללה מתפקיד זה:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (6).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה החליטה פה אחד לאשר מינוי גב' באקה מואסי כממונה ברשות על נושא מניעת הטרדה מינית, במקום גב' עפאף חרזאללה, מדובר במינוי במסגרת כתנאי העסקה ללא תוספת שכר. 

סעיף 3: אישור פרוטוקול ישיבת וועדה לניהול מו"מ להתקשרות עם מתכנן מגרש דשא סינטטי לקהילה. (מצ"ב הפרוטוקול):
עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה לאשר פרוטוקול ישיבת וועדה לניהול מו"מ להתקשרות עם מתכנן מגרש דשא סינטטי לקהילה. הפרוטוקול צורף להזמנה: 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (6).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת וועדה לניהול מו"מ להתקשרות עם מתכנן מגרש דשא סינטטי לקהילה. 

סעיף 4: אישור התקשרות עם מתכנן מגרש דשא סינטטי לקהילה, לפי תקנה 22(ח) לתקנות העיריות:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה לאשר התקשרות עם מתכנן מגרש דשא סינטטי לקהילה, לפי תקנה 22(ח) לתקנות העיריות, מהנדס מחמוד קעדאן:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (6).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר התקשרות עם מתכנן מגרש דשא סינטטי לקהילה, לפי תקנה 22(ח) לתקנות העיריות, מהנדס מחמוד קעדאן.

סדר יום ישיבת מועצה לא מן המניין 5/2019:

סעיף 1: אישור תב"ר חדש ע"ס 682,000 ₪ עבור: "תכנון יחידות דיור מתחם אבו כביר שטח 520 דונם". 
מימון: משרד הבינוי והשיכון, מצ"ב אישור חשבון תכנון חוזה מס' 9/1737808/18.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: יש הסכמה של כל חברי המועצה לדיון. אני מעלה להצבעה לאשר תב"ר חדש ע"ס 682,000 ₪ עבור: "תכנון יחידות דיור מתחם אבו כביר שטח 520 דונם". מימון: משרד הבינוי והשיכון, להזמנה צורף אישור חשבון תכנון חוזה מס' 9/1737808/18:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (6).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר תב"ר חדש ע"ס 682,000 ₪ עבור: "תכנון יחידות דיור מתחם אבו כביר