פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 3/2019 מיום 28.1.2019

מסמך:פרוטוקול 3-2019 חתום
תאריך:25/02/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​​​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 3/2019 מיום 28.1.2019

​​חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 3/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום שני 28.1.2019 בשעה 19:30; הישיבה התחילה בשעה 19:42 לאחר השלמת מנין חוקי.

​מדובר בישיבה שנקבעה תחילה ליום 10.2.2019, אך הוקדמה ליום 28.1.2009 בהתאם להסכמת חברי המועצה.

​​​חברי מועצה נוכחים: 

1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
4. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
5. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
6. מר אדריס מואסי - חבר מועצה
7. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
8. מר חוסאם חאג' אחמד  – חבר מועצה
9. מר מחמוד מג'אדלה – חבר מועצה

​חברי מועצה חסרים:

1. מר שריף שאייב - חבר מועצה
2. מר טהא ענאבוסי - חבר מועצה
3. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
4. מר עבד אלמונעם מואסי – חבר מועצה 
5. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
6. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
7. מר עאדל אבו-פרך – חבר מועצה

​ משתתפים נוספים:

1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העיריה.
2. עו"ד חוסאם אבו-פול – היועץ המשפטי לעירייה
3. רו"ח עפיף אבו-מוך – גזבר העירייה

משתתף נוסף חסר:

1. אינג' מאג'ד ביאדסה – מהנדס העירייה (בחופשה)

על סדר היום:
1. דיון והחלטה  - תקציב עיריית באקה אלגרבייה לשנת 2019.

סעיף 1: דיון והחלטה  - תקציב עיריית באקה אלגרבייה לשנת 2019:
עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: ראש העיריה פתח את הישיבה וקרא בשמות הנוכחים/המשתתפים ובשמות החסרים/שאינם משתתפים והוסיף: ישיבה זו היתה קבועה ליום 10.2.2019. לאחר שהסברתי לחברי המועצה הצורך בהקדמת מועד הישיבה, חברי המועצה הסכימו פה אחד להקדמת הישיבה להיום, ההסכמה היתה גם של חברי האופוזיציה ואנו מודים להם מאוד על כך.
לפני שאנו עוברים להצבעה, תרשו לי להודות לחבר המועצה מר עאדל אבו-פרך ולשאר חברי ועדת הכספים שעשו עבודתם נאמנה. התקציב שמונח בפניכם (שצורף להזמנה לישיבה) הוא אותו תקציב מתוקן שתוקן ע"י חברי ועדת הכספים. אתמול בלילה היתה לנו עם חברי המועצה ישיבה בביתו של חבר המועצה מחמוד מג'אדלה. חברי המועצה דנו ארוכת בתקציב, ולכן ההצבעה היום מבוססת על החלטות ותיקוני ועדת הכספים ועל ישיבות ארוכות של חברי ועדת הכספים והגזברות, וכן על ישיבת חברי המועצה מאתמול.

אני מעלה להצבעה הצעתי לאשר תקציב העיריה לשנת 2019:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (9).
נגד: אין.
נמנע: אין.

​​​החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד תקציב העיריה לשנת 2019; העתק התקציב מצורף כחלק בלתי נפרד מההחלטה.


עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: לאחר תום הדיון אני מכריז על נעילת הישיבה.